I czyt. 1 Krl 8,22-23.27-30; Ps. 84; II czyt. 1 Kor 3,9b-11.16-17; Ew. Łk 19,1-10

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dniu dzisiejszym wspominamy rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Budowla wzniesiona rękami naszych ojców została przeznaczona na miejsce kultu, w którym zbieramy się, aby oddawać cześć Bogu, doświadczać Jego miłości i wzrastać jako żywy Kościół. Również i dziś gromadzimy się wspólnie, by słuchać słowa Bożego, sprawować Najświętszą Ofiarę i w ten sposób budować duchowy Kościół, którym my jesteśmy.

Modlitwa wiernych

Bóg w naszym kościele parafialnym zaprasza nas na ucztę eucharystyczną. Dziękując Mu za dary, których nam udziela, prośmy Go z nadzieją, że nas wysłucha:

  1. Za święty, powszechny i apostolski Kościół, aby z dziękczynieniem wielbił Ciebie, Boże, i prowadził wierzących do zbawienia.
  2. Za wszystkich pragnących pojednać się z Tobą, Boże, aby doświadczyli miłości Chrystusa żyjącego w Kościele.
  3. Za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby odrzuciły zadawnione uprzedzenia i dążyły do jedności Chrystusowej owczarni.
  4. Za wszystkie rodziny, aby były świadkami Twojej, Boże, miłości do ludzi.
  5. Za zmarłych, którzy modlili się w tym kościele, aby mogli spotkać się z Tobą, Boże, na uczcie niebieskiej.
  6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy naszym życiem wielbili Chrystusa obecnego zawsze wśród nas.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw, abyśmy wszyscy, gromadząc się w tej świątyni, mogli Cię bardziej poznać, pokochać i przyjąć Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Kościół parafialny to jak Wieczernik, w którym gromadzą się uczniowie Chrystusa, aby dzięki Duchowi Świętemu doświadczać Bożych darów, przede wszystkim daru miłości. Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego wyszli z Wieczernika, by głosić wielkie dzieła Boże. Także my, wychodząc z naszego kościoła, umocnieni obecnością Jezusa w Najświętszym Sakramencie, idźmy świadczyć, że On jest naszym Panem, który bezpiecznie prowadzi nas przez trudy naszego życia.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kochajmy Pana”
Na przygotowanie darów – „Przez chrztu świętego wielki dar”
Na komunię – „Panie, pragnienie ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Niechaj z nami będzie Pan”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

­