I czyt. Syr 35,12-14.16-18; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.16-18; Ew. Łk 18,9-14
 
Materiały zostaną przesłane  przez Krajowy Sekretariat Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie 
 
Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami”
Na przygotowanie darów – „Com przyrzekł Bogu”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat”

­