I czyt. Wj 17,8-13; Ps 121; II czyt. 2 Tm 3,14-4,2;Ew. Łk 18,1-8

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzień Pański, w niedzielę, gromadzimy się w naszym kościele, na świętej wieczerzy, kiedy Jezus Chrystus „podobnie jak uczniom w Emaus wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb” (V modlitwa eucharystyczna). On gromadzi nas, swoje przybrane dzieci, w jedną rodzinę. Do Niego zwracamy się słowami: „Abba, Ojcze”, dziękując Mu za Jego nieskończoną miłość i zanosząc modlitewne prośby we wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy dzisiaj do naszej świątyni.
Składamy na ołtarzu chleb i wino – owoc pracy rąk ludzkich – i prosimy, aby Duch Święty uświęcił te dary, i aby stały się Ciałem i Krwią Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza” (IV modlitwa eucharystyczna).

Modlitwa wiernych

Bogu, który jest Miłością i który pragnie zbawienia każdego człowieka, przedstawmy w ufnej modlitwie nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół święty, aby dla współczesnego człowieka i świata był znakiem Twojej, Boże, nieskończonej miłości.
  2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby został napełniony Twoją, Panie, siłą wiary i nieskończonym bogactwem miłości.
  3. Za zakony kontemplacyjne, w których trwa nieustanna modlitwa za świat, aby odczuwały na co dzień naszą bliskość i doświadczały prostej ludzkiej solidarności.
  4. Za wątpiących w wierze, aby odnaleźli Światłość, która jest w Chrystusie – źródle miłości, nadziei i sensu życia.
  5. Za zmarłych polecanych naszym modlitwom i wszystkich zmarłych, by bramy raju otworzyły się dla nich i mogli na wieki wpatrywać się w Twoje Oblicze, Boże, który jesteś Miłością.
  6. Za nas uczestniczących w Eucharystii, abyśmy napełnieni Twoją, Boże, łaską stawali się na co dzień świadkami Ewangelii, która jest Dobrą Nowiną o zbawieniu człowieka.

Najłaskawszy Boże, wejrzyj na nasze prośby, które Ci przedstawiamy i spełnij je łaskawie, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Bóg jest Miłością! Żyjmy więc miłością, głośmy ją – aby w ten sposób Boże światło dotarło do świata. Bądźmy świadkami miłości – wiecznej, łaskawej, pokornej; takiej, która wszystko przetrzyma.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze”
Na komunię – „Gdzie miłość wzajemna”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

­