I czyt. Ap 11,19; 12,1.3-6.10; Ps 45; II czyt. 1 Kor 15,20-26;
Ew. Łk 1,39-56 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

 W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyznajemy wiarę w tę prawdę, że Matka Boża została wzięta do nieba z ciałem i duszą oraz wprowadzona do chwały Chrystusa. Kontemplacja tej prawdy rzuca światło na nasze życie, cierpienie, na nasz los. Patrząc na Maryję wyniesioną do nieba, lepiej i głębiej rozumiemy sens naszego życia na ziemi oraz odpowiedzialność za czas dany nam przez Boga. Także i my zostaliśmy powołani przez Niego do chwały nieba. Chwałę tę możemy osiągnąć przez współpracę z Bożą łaską i przez miłość Boga i człowieka.
Ponieważ jednak nie zawsze współpracowaliśmy z Bożą łaską i uchybialiśmy miłości, przeprośmy teraz Boga za wszystkie grzechy i zaniedbania.

Modlitwa wiernych

W dniu, w którym Kościół raduje się chwałą wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, za Jej wstawiennictwem skierujmy nasze prośby do Boga, Ojca wszechmogącego:

  1. Módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła, aby ożywiała je nadzieja spotkania z Matką Najświętszą w królestwie Chrystusowym.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
    i kapłanów, aby Maryja, Matka Kościoła, uprosiła dla nich obfitość darów nieba.
  3. Módlmy się za dzieci, młodzież, rodziców i wszystkich chrześcijan, aby pamiętali o swoim powołaniu do szczęścia w niebie.
  4. Módlmy się za rolników, aby udało się im szczęśliwie zebrać plony.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli osiągnąć szczęście bez końca w królestwie niebieskim.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z radością podążali za Chrystusem, który jest naszym Panem i Zbawicielem.

Wszechmogący, wieczny Boże, który Najświętszą Dziewicę,
z ciałem i duszą przeniosłeś do niebieskiej chwały, przyjmij nasze modlitwy i udziel nam Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Od Boga otrzymaliśmy wiele łask i darów. Nasze wniebowzięcie, podobnie jak wniebowzięcie Matki Bożej, będzie owocem naszej więzi z Nim oraz wiernej służby Jemu i człowiekowi. Prośmy Boga, aby niebo, które dzięki miłości rozpoczyna się już tu, na ziemi, stało się naszym udziałem wiecznym. Na tę codzienną walkę o chwałę nieba przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Maryjo, w niebo uniesiona”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na dziękczynienie – „O milcząca Hostio biała”
„Uwielbiaj, duszo”
Na zakończenie – „Zdrowaś, Maryjo”

 

­