I czyt. Dz 12,1-11; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.17-18;
Ew. Mt 16,13-19

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą uroczystość zanosimy swoje modlitwy do Boga, przyzywając wstawiennictwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wybrani przez Jezusa stali się Jego uczniami i zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Z miłości do Niego ofiarowali swoje życie służbie Ewangelii i Kościołowi.
Naszą modlitwą i ofiarami wspieramy dziś posługę Ojca Świętego Benedykta XVI, szczególnego spadkobiercy i kontynuatora posługi Apostołów Piotra i Pawła. Dla całego Kościoła, w tym dla każdego z nas, prosimy o łaskę wierności Chrystusowi i Kościołowi na drogach, którymi Bóg prowadzi nas przez życie i na których powinniśmy być świadkami Jego miłości.

Modlitwa wiernych

Zanieśmy swoje modlitwy do Boga, naszego Ojca, przyzywając wstawiennictwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła:

  1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby swoim życiem wiernie świadczyli o przynależności do Chrystusowego Kościoła.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI i za wszystkich biskupów, aby jako następcy Apostołów, ofiarnie głosząc orędzie o zbawieniu, uczyli ludzi wierności Ewangelii we wszystkich sytuacjach życia.
  3. Módlmy się o powołania do służby w Kościele, aby nigdy nie zabrakło naśladowców świętych kapłanów oraz pewnych przewodników na drodze do świętości.
  4. W intencji naszej parafii, aby była wspólnotą wierzących odpowiedzialnych za jej teraźniejszość oraz zaangażowanych w tworzenie jeszcze lepszej przyszłości.
  5. Za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, za polecanych podczas tej Eucharystii NN, aby dobro ich życia pozostało we wdzięcznej pamięci i w modlitwie Kościoła.
  6. Za nas samych, abyśmy naśladowali wierność Apostołów wobec Chrystusa i postępowali odważnie i jednoznacznie po drogach otrzymanego powołania.

Bądź uwielbiony, Boże, który przez przykład i wstawiennictwo Świętych Apostołów prowadzisz swój Kościół przez doczesność ku wiecznej szczęśliwości nieba. Tobie chwała na wieki, przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Bóg jest zawsze wierny w spełnianiu swoich obietnic. Nieprzerwanie miłuje i wspiera ludzi, których wybrał i posłał do spełnienia określonych zadań. Boża miłość i wierność trwa nawet wtedy, gdy człowiek czasem zawodzi, ustaje w drodze. Mocni taką wierną miłością Boga Święci Piotr i Paweł stali się filarami Kościoła. Wpatrujmy się w nich i podążajmy drogami wierności Kościołowi, realizując swoje powołanie. W tym staraniu niech nam towarzyszy wstawiennictwo Świętych Apostołów oraz moc Bożego błogosławieństwa.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Weź w swą opiekę”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę”

 

­