I czyt. Ez 34,11-16; Ps 23; II czyt. Rz 5,5-11; Ew. Łk 15,3-7

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto Bożego Serca; święto Bożej miłości. Udzielanie się tej miłości jest wolnym i darmowym darem. Dlatego prośmy w tej Mszy Świętej o to, aby Bóg wypełnił nasze serca swoją miłością; by ukształtował je na podobieństwo Serca swego Jednorodzonego Syna.
Dzisiaj również dobiega końca – ustanowiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI – Rok Kapłański. Był to czas szczególnej refleksji, modlitwy i ofiar podejmowanych dla uproszenia świętości kapłanów. Kończy się dzisiaj obchodzony w Kościele Rok Kapłański, ale niech nie skończy się nasza wdzięczność Bogu za dar kapłanów i nasza modlitwa o ich świętość.

Modlitwa wiernych

Do Boga, którego miłość ku człowiekowi objawia Najświętsze Serce Pana Jezusa, zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI i wszystkich pasterzy Kościoła, aby nie brakowało im sił do głoszenia prawdy o Bożej miłości.
  2. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby trwały w nich owoce Roku Kapłańskiego.
  3. Módlmy się, aby ci, którzy nie poznali jeszcze Twojej, Boże, miłości i miłosierdzia, u Ciebie znaleźli pociechę
    i radość.
  4. Módlmy się za strapionych i pogrążonych w smutku, aby otwarte na krzyżu Serce Twojego Syna stało się dla nich prawdziwą nadzieją.
  5. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby nie zapominali o umocnieniu duchowym, jakim jest Eucharystia.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w szkole Jezusa uczyli się miłości, cichości i pokory.

Boże Ojcze, Ty pozwalasz nam czcić dzisiaj Najświętsze Serce Twego wcielonego Syna, prosimy Cię, udziel nam tego, o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Pośród naszej codzienności przychodźmy do Jezusa, którego Serce jest otwarte dla każdego z nas. Uczmy się od Niego miłości i prośmy, aby wypełniał nią nasze serca. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Twemu Sercu cześć składamy”
Na przygotowanie darów – „Kochajmy Pana”
Na komunię – „O niewysłowione szczęście”
Na uwielbienie – „Każda żyjąca dusza”
Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże”

­