I czyt. Prz 8,22-31; Ps 8; II czyt. Rz 5,1-5; Ew. J 16,12-15

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zgromadzeni na sprawowaniu Najświętszej Ofiary obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jedyny Bóg w Trójcy osób Bożych to głęboko tajemnicza rzeczywistość, z której wypływa wszystko, co nas otacza. W Trójcy Świętej ma swe źródło miłość, która stwarza, i miłość, która zbawia.
Wsłuchajmy się z wiarą w słowo Boże, które przybliża nam tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Trójjedyny Bóg jest początkiem i celem wszystkiego. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On jest miłością, która powołała nas do istnienia, i która jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Niech Eucharystia umocni nas do bycia na co dzień świadkami tej właśnie miłości.

Modlitwa wiernych

Boże, Ty jesteś pełen miłości i miłosierdzia Ojcem każdego człowieka, z ufnością więc przedstawiamy Ci nasze prośby:

  1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby wspierany modlitwą wszystkich wiernych, z pokorą i odwagą prowadził cały Kościół do odnowy w Chrystusie Panu.
  2. Za rządzących państwami, aby w swoich działaniach mieli na względzie prawdziwe dobro każdego człowieka.
  3. Za kapłanów, aby dzięki modlitwie osobistej i całej wspól­noty wierzących stali się autentycznymi świadkami miłości Serca Jezusowego.
  4. Za wszystkich ludzi, aby stali się uczestnikami darów jedności i pokoju, jakich udzielasz wszystkim narodom.
  5. Za rodziny z naszej parafii, aby wspólna modlitwa stała się w nich źródłem wzajemnej miłości i skłaniała ich do troski o potrzebujących.
  6. Za nas samych, aby nasza wiara w Ciebie, Trójjedynego Boga dawała nam siłę do życia zgodnego z Ewangelią.

Wysłuchaj Boże, nasz Ojcze, wszystkich naszych próśb i bądź zawsze blisko nas ze swoją miłością i łaską. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego nosimy w sobie najgłębsze podobieństwo do naszego Stwórcy. Ponieważ w Bogu jest źródło naszego istnienia, dlatego miłość jest ostatecznym sensem naszego życia. Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim idźmy do naszych codziennych spraw i zajęć, by w nich stawać się niestrudzonymi świadkami miłości Boga do każdego człowieka.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Witam Cię, witam”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Być bliżej Ciebie chcę”

­