I czyt. Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68;
II czyt. Hbr 12,18-19.22-24a; Ew. Łk 14,1.7-14

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Stajemy przed ołtarzem Chrystusa, aby uświadomić sobie, że Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje swą łaskę. Jesteśmy świadomi swoich słabości, ale nasze serca pełne są wdzięczności za to, że Zbawiciel zaprasza nas na ucztę eucharystyczną. W dzisiejszych czytaniach usłyszymy o potrzebie pokory i otwarcia się na drugiego człowieka. Prośmy, aby spotkanie z Jezusem pomogło nam przemienić nasze serca oraz abyśmy mogli wzrastać w bezinteresownej miłości do Niego i bliźnich. Najpierw jednak przeprośmy Go za nasze grzechy, abyśmy mogli w całkowitej pełni doświadczyć Jego miłości.

Modlitwa wiernych

Bóg w swojej nieskończonej miłości zaprasza nas na Ucztę eucharystyczną. Dziękując Mu za dary, których nam udziela, prośmy Go z nadzieją, że nas wysłucha:

  1. Za święty, powszechny i apostolski Kościół, aby z dziękczynieniem wielbił Ciebie, Boże, i prowadził wierzących do zbawienia.
  2. Za wszystkich pragnących pojednać się w sakramencie pokuty, aby doświadczyli miłości Zbawiciela.
  3. Za dzieci, młodzież i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny, aby ich serca były otwarte na światło Ducha Świętego oraz na potrzeby drugiego człowieka.
  4. Za wszystkie rodziny, aby były świadkami Twojej, Boże, miłości do ludzi.
  5. Za naszych zmarłych, aby mogli spotkać Chrystusa na uczcie niebieskiej.
  6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy naszym życiem wielbili Chrystusa obecnego zawsze wśród nas.

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość, którą otaczasz każdego człowieka. Tobie cześć i chwała na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa” (Hbr 12,22-24). Te słowa z dzisiejszego drugiego czytania wypełniły się teraz w czasie Mszy Świętej. Umocnieni Bożą obecnością w Najświętszym Sakramencie i Jego błogosławieństwem idźmy świadczyć, że On jest naszym Panem, który daje nam siłę do realizowania bezinteresownej miłości bliźniego.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna”
Na komunię – „O niewysłowione szczęście”
Na uwielbienie – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

 

­