I czyt. Iz 66,18-21; Ps 117; II czyt. Hbr 12,5-7.11-13;
Ew. Łk 13,22-30

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Ilekroć gromadzimy się na Mszy Świętej, tylekroć jesteśmy pewni, że to wspólne przebywanie w jednym miejscu i wspólna modlitwa są zgodne z wolą Bożą. Eucharystia, będąca świętym zgromadzeniem Kościoła, wskazuje, że Bóg pragnie kiedyś w niebie zgromadzić przy sobie nie tylko nas, którzy tutaj teraz jesteśmy, ale wszystkich ludzi wszystkich czasów. Tę pełną miłości wolę Boga wobec całego rodzaju ludzkiego Kościół nazywa powszechnym powołaniem do zbawienia.
Niech dzisiejszy nasz udział w Eucharystii umocni w nas przekonanie, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi, każdego człowieka. Znakiem tej woli powszechnego zbawienia jest właśnie dar Eucharystii, w której na sposób sakramentalny uobecnia się dzieło Jezusowego odkupienia całej ludzkości. Świadomi, jak bezcennym darem dla nas i całego świata jest Jezusowe odkupienie, na początku Mszy Świętej wzbudźmy w sercu akt żalu za to, że nasza wola nie zawsze była zgodna z Bożą wolą, pragnącą naszego zbawienia.

Modlitwa wiernych

„Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9). Te słowa umacniają naszą nadzieję na powszechne zbawienie wszystkich ludzi, o co teraz z wiarą i miłością prośmy Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym:

  1. Za cały Kościół, którego zbawcze posłannictwo jest skierowane do wszystkich ludów i narodów, aby pod przewodnictwem Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, był widzialnym znakiem i zapowiedzią radości zbawienia w królestwie niebieskim.
  2. Za misjonarzy, którzy są szczególnymi świadkami Twojej, Boże, miłości, aby dzięki ich modlitwie, ofierze i zaangażowaniu mogła się ostatecznie urzeczywistnić w Tobie, Boże, jedność całej rodziny ludzkiej.
  3. Za rodziców, katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby w zbliżającym się nowym roku szkolnym byli otwarci na współpracę z Twoją łaską jako świadkowie Miłości wobec dzieci i młodzieży.
  4. Za naszą ojczyznę, także za naszych rodaków mieszkających poza jej granicami, aby szczególnie w sierpniu, przypominającym o tylu ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu, postulat miłości społecznej nie pozostał dla nikogo jedynie słowem niepopartym dobrymi czynami.
  5. Za tych, którzy odszedłszy z tego świata, oczekują na pełną radość życia wiecznego, aby dzięki łasce odkupienia
    w Chrystusie mogli dostąpić przebywania w królestwie niebieskim na wieki.
  6. Za nas wszystkich, do których Jezus skierował dzisiaj słowa nie tylko nadziei, ale także upomnienia, abyśmy kierując się całą prawdą Ewangelii, byli każdego dnia świadkami Miłości, prowadzącej nas do życia wiecznego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, od Ciebie pochodzi wszystko, co istnieje. Ty prowadzisz cały świat do ostatecznego wypełnienia w królestwie niebieskim. Wysłuchaj, pokornie prosimy, modlitwy swojego Kościoła, który posłałeś na świat jako znak nadziei zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech Boże błogosławieństwo płynące z Najświętszej Ofiary napełni nasze serca nadzieją, że Bóg nie tylko pragnie, abyśmy byli z Nim w wieczności na zawsze, ale także nieustannie nam pomaga w drodze prowadzącej do osiągnięcia tego celu. Eucharystia jest jednym z tych darów Bożej pomocy – pokarmem na drogę do życia wiecznego. Obyśmy więc napełnieni Chlebem życia i Słowem dającym zbawienie byli każdego dnia wiernymi świadkami Bożych zamiarów powszechnego zbawienia.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus, Chrystus to nadzieja”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

 

­