I czyt. Mdr 18,6-9; Ps 33; II czyt. Hbr 11,1-2.8-19
lub Hbr 11,1-2.8-12; Ew. Łk 12,32-48 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Mszy Świętej. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie pragniemy oddać cześć Bogu Najwyższemu. Jednocześnie z Eucharystii, która jest centrum życia chrześcijańskiego, chcemy zaczerpnąć duchowych mocy do codziennego życia.
Słowo Boże zachęca nas dziś między innymi do czuwania. Ta zachęta oznacza, że powinniśmy dążyć do przeżywania wszystkich chwil i wydarzeń naszego życia przed Bogiem, w Jego obecności. Niech dzisiejsze nasze spotkanie z Nim w Eucharystii umocni naszą wiarę w Jego obecność tu i teraz.

Modlitwa wiernych

Do Boga, którego miłująca obecność ciągle nam towarzyszy, zanieśmy prośby przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa:

  1. Za Kościół Chrystusowy, aby był dla świata czytelnym znakiem Twojej, Boże, obecności.
  2. Za rodziców, aby dzieci dostrzegały w nich troskę i miłość, jaką Ty, Boże, otaczasz każdego człowieka.
  3. Za rolników pracujących przy żniwach, aby ich trud nie poszedł na marne i pozwolił im zebrać obfite plony.
  4. Za wszystkich przebywających na wakacjach, aby piękno stworzenia otwierało ich oczy na istnienie Stwórcy oraz pobudzało do odpowiedzialności za świat.
  5. Za naszych zmarłych, zwłaszcza za śp. N, aby otrzymali wieczną nagrodę w królestwie niebieskim.
  6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli na co dzień świadomość, że w Tobie, Boże, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

Wszechmogący Boże, który przenikasz i znasz nasze serca, wysłuchaj prośby Twoich dzieci, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Błogosławieństwo, które wypływa z Ofiary Chrystusa, obejmuje wszystkie chwile i wydarzenia naszego życia, które są przed nami. Niechaj świadome przeżywanie Bożej obecności w powszedniości życia owocuje pokojem naszego serca.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na przygotowanie darów – „Spójrz na tę ofiarę”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”

­