I czyt. Koh 1,2; 2,21-23; Ps 95; II czyt. Kol 3,1-5.9-11;
Ew. Łk 12,13-21

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jako chrześcijanie mamy dążyć do tego, co w górze, do Chrystusa, który żyje w chwale Ojca i pragnie nas nią obdarzyć. Tej mądrości chcemy się uczyć i dlatego przychodzimy z sercem otwartym na Boże słowo i na nieprzemijający skarb królestwa Bożego. Mamy przejść przez ten świat, aby nie zapomnieć o naszym powołaniu do wieczności. Usłyszymy dzisiaj słynne słowa mędrca Koheleta: „Marność nad marnościami – wszystko marność” (Koh 1,2). Nie chodzi o to, aby gardzić czy gorszyć się wszystkim, ale o to, aby sprowadzić te „marności” do właściwych proporcji, zdemaskować to, co ulotne, a pretenduje do bycia nieprzemijalnym.
Prośmy w czasie tej Najświętszej Ofiary i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, aby miłość wypełniała nasze codzienne życie, nadając mu sens i porządkując naszą hierarchię wartości. Prośmy również, z racji rozpoczynającego się sierpnia, o trzeźwość w naszym narodzie i w naszych rodzinach.

Modlitwa wiernych

Często codzienne troski biorą górę nad nami, zaprzątają całą naszą uwagę, powodując, że tracimy sprzed oczu sprawy ważne. Zawierzając dobremu Bogu nasze sprawy prośmy Go, abyśmy odkryli na nowo to, co winno być istotne w naszym życiu:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszyscy, którzy do niego należą, rozumieli konieczność umartwienia i panowania nad sobą.
 2. Módlmy się za ludzi obfitujących w bogactwa i otoczonych sławą, aby zachowali serce wolne od przywiązania do świata i zabiegali o skarby, których mól ani rdza nie niszczą.
 3. Módlmy się za rolników utrudzonych przy żniwach, aby cieszyli się plonami oraz uznaniem i ludzką wdzięcznością.
 4. Módlmy się za rodziny doświadczone pijaństwem, o siłę do wydobycia się z tego godnego litości położenia, by na nowo odzyskały radość i szczęście.
 5. Módlmy się za dzieci i młodzież pokrzywdzone alkoholizmem rodziców, aby znalazły dobroć, życzliwość i pomoc, których im zabrakło w domu rodzinnym.
 6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy mieli odwagę prowadzić życie towarzyskie w trzeźwości, która daje prawdziwą radość.

Boże, nasz Stworzycielu i Ojcze ludzkiej rodziny, naucz nas prowadzić życie szlachetne, trzeźwe i czyste, godne Twoich dzieci, abyśmy mogli dojść do tej doskonałości, którą nam ukazujesz w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Na początku sierpnia – miesiąca, który w sposób szczególny jest związany z licznymi rocznicami ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń – pragniemy zwrócić również naszą uwagę na jakże istotną kwestię trzeźwości w życiu narodowym i społecznym.
Prośmy podczas tej Najświętszej Ofiary, abyśmy starali się jak najlepiej, poprzez nasze modlitwy, korzystanie z sakramentów świętych i przykład codziennego życia, o moralną odnowę oraz o wyrwanie z nałogu pijaństwa wielu naszych sióstr i braci.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który nigdy nie odmawia nam swej pomocy i łaski, zanieśmy teraz pełni ufności i zawierzenia nasze pokorne prośby:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby z mocą i wytrwałością na całym świecie głosił Dobrą Nowinę.
 2. Za rodziny dotknięte plagą pijaństwa i alkoholizmu, aby nie traciły ufności w możliwość zmiany swojej sytuacji.
 3. Za ludzi opanowanych przez nałogi, aby z pomocą Twojej, Boże, łaski wrócili na dobrą drogę.
 4. Za ludzi chorych i cierpiących, aby nie zabrakło im naszej pomocy duchowej i materialnej.
 5. Za tych naszych braci i siostry, którzy odeszli do wieczności, aby radowali się oglądaniem Twojego, Boże, oblicza w niebie.
 6. Za nas samych, abyśmy w naszym codziennym życiu byli zawsze przykładem prawdziwie chrześcijańskiej postawy.

Najłaskawszy Boże, prosimy, abyś raczył przyjąć nasze wołanie, które do Ciebie teraz zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Uczestnicząc we Mszy Świętej niedzielnej, prosiliśmy o Bożą pomoc i o wszelkie potrzebne nam łaski na dobre przeżycie rozpoczynającego się miesiąca trzeźwości. Za chwilę powrócimy do naszych domów, naszych rodzin, do ludzi, pomiędzy którymi upływa nam życie. Starajmy się, aby nie zabrakło nam potrzebnej wytrwałości w krzewieniu postaw prawdziwie chrześcijańskich, w tym również postawy trzeźwości. W spełnianiu tego dobrego dzieła niech zawsze towarzyszy nam Boże błogosławieństwo, które teraz przyjmiemy.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu:
„Kłaniam się Tobie”
„Niech będzie chwała i cześć”
„Kto się w opiekę”
„Z tej biednej ziemi”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

 

­