I czyt. Rdz 18,20-32; Ps 138; II czyt. Kol 2,12-14;
Ew. Łk 11,1-13

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Modlitwa jest niezbędna dla życia duchowego człowieka, tak jak woda niezbędna jest dla jego życia fizycznego. Przejawia się ona w rozmaitych formach i słowach. Spośród nich wyróżnia się jedna, ta, której nauczył nas nasz Pan, Jezus Chrystus. Jest to modlitwa Ojcze nasz. Podczas jej odmawiania kierujemy nasze myśli i serca ku Bogu Ojcu, który jest Ojcem Jezusa i Ojcem każdego z nas. Dzisiejsza perykopa ewangeliczna przypomni nam niezwykły moment, kiedy Jezus nauczył jej swoich uczniów.
Modlitwę Ojcze nasz odmawiamy podczas każdej Mszy Świętej. Pamiętajmy, aby czynić to z szacunkiem i miłością, pewni, że posiada ona specjalne znaczenie u tronu Bożego. Niestety, często modlimy się nią w sposób niedbały, dlatego teraz przeprośmy Boży Majestat za wszystkie grzechy związane z zaniedbywaniem nie tylko tej modlitwy, ale i innych.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który wysłuchuje wszystkich naszych próśb, zarówno tych wypowiedzianych, jak i tych skrytych głęboko w naszych sercach, zanieśmy obecnie wszystkie nasze błagania:

  1. Za papieża Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby swoim życiem ukazywali prawdę ewangeliczną zawartą
    w modlitwie Ojcze nasz.
  2. Za wszystkich wierzących, aby na nowo odkryli wartość
    i niezbędność modlitwy jako niezastąpionego pokarmu na drodze duchowego wzrostu.
  3. Za przebywających na wakacjach, aby czas fizycznego relaksu nie był wyłącznie okresem zabawy, ale również czasem, w którym nie braknie pogłębionej modlitwy.
  4. Za tych, którzy wyjechali do pracy sezonowej za granicę, aby nie rezygnowali zbyt łatwo z praktykowania niedzielnej Mszy Świętej.
  5. Za młodzież i dzieci, które przeżywają czas wakacji, aby nabrały w tym czasie sił do dalszej nauki w szkole i pracy w życiu osobistym.
  6. Za nas samych, aby uczestnictwo we wspólnocie eucharystycznej pomagało nam wiernie iść drogą Jezusowego nauczania.

Wszechmogący Boże, nazywamy Cię naszym Ojcem, bo tak nas nauczył Twój Syn, Jezus Chrystus. Prosimy Cię o wysłuchanie wszystkich próśb naszych, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Bóg pragnie udzielić nam na zakończenie Mszy Świętej swojego błogosławieństwa. Niech towarzyszy nam ono na wszystkich drogach naszego chrześcijańskiego życia, a szczególnie w chwilach osobistej modlitwy. Odmawiając Ojcze nasz, pamiętajmy, że tym, który jej nas nauczył, jest sam Syn Boży i dlatego posiada ona niezwykłą moc u tronu Bożego. Jako chrześcijanie posiadamy ten niezwykły przywilej nazywania Boga Ojcem. Nie trwóżmy się zatem, ale z ufnością nieustannie powierzajmy się opiece naszego niebieskiego Ojca.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na dziękczynienie – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

 

­