I czyt. Rdz 18,1-10a; Ps 15; II czyt. Kol 1,24-28;
Ew. Łk 10,38-42 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Każda Eucharystia to czas uobecniania tajemnicy Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. To, co Chrystus uczynił dla każdego z nas w sposób krwawy dwa tysiące lat temu, my – we wspólnocie Kościoła – każdorazowo uobecniamy na ołtarzu w naszej parafialnej świątyni. Stąd też w wakacyjny czas przyszliśmy na niedzielną Eucharystię, aby spotkać się z Bogiem w sakramentalnym uobecnieniu ofiary Jezusa Chrystusa. Pośród rozlicznych zajęć i prac, w czasie przerwy wakacyjnej potrzeba nam chwili ciszy, modlitwy i refleksji. Niech więc ta Eucharystia będzie dla nas umocnieniem w wierze i pomocą do bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Niech to będzie dla nas wszystkich czas szczególnej modlitwy – czas spotkania z naszym Panem.
Zatroskani o sprawy doczesne zapominamy niekiedy o tym, co najważniejsze w naszym życiu wiary. Bóg pragnie z nami mówić w ciszy naszych serc. Pozostawmy zatem wszelkie sprawy dnia codziennego, stańmy w chwili ciszy, by w skupieniu wsłuchiwać się w głos własnego sumienia i w głos Boga.

Modlitwa wiernych

Z ufnością i wiarą zanosimy do Boga nasze modlitwy, wiedząc, że Jego wola kieruje światem, a Jego opatrzność czuwa nad nami:

  1. Za Kościół święty, aby wierny nauce Chrystusa zawsze głosił Dobrą Nowinę, nie bacząc na cierpienia i ofiary.
  2. Za naszą ojczyznę, aby jej mieszkańcom nie brakowało dobroci, sprawiedliwości, odpowiedzialności i wzajemnej życzliwości.
  3. Za wszystkich uczniów Chrystusa, aby podczas modlitwy odkrywali to, co jest najważniejsze w życiu.
  4. Za ludzi młodych, aby zyskiwali równowagę duchową dzięki rozważaniu Bożego słowa, modlitwie i życiu w czystości.
  5. Za naszych zmarłych rodziców, bliskich, dobrodziejów naszej parafii, aby zostali uznani godnymi chwały nieba.
  6. Za nas, otaczających ołtarz Chrystusa, abyśmy umocnieni Eucharystią i Bożym słowem z odwagą pokonywali trudności życia, by dojść do Chrystusa, który ratuje nas i obdarza zbawieniem.

Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszyscy ludzie z radością znajdowali czas na słuchanie Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Zapatrzeni w tajemnicę domu Marii, Marty i Łazarza chciejmy z ufnością wsłuchiwać się w głos Chrystusa, który daje nam moc do dobrego życia. Chrystus bowiem przychodzi do nas jako Zbawiciel. On oczyszcza nas z win i umacnia naszą miłość. Otwórzmy się teraz na Boże błogosławieństwo, abyśmy starali się wypełniać na co dzień największe przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Jak miłe przybytki nam dał”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”

­