Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego
I czyt. Iz 66,10-14c; Ps 66; II czyt. Ga 6,14-18;
Ew. Łk 10,1-12.17-20 lub Łk 10,1-9

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę lipca. Niedawno dzieci i młodzież rozpoczęli wakacje. Wielu z nas wybiera się na urlopy i zasłużony wypoczynek. Wszystko to jest powodem radości i nadziei. Jednak najgłębszym powodem radości dla nas chrześcijan jest fakt, że Pan Bóg jest z nami nieustannie na naszych drogach życiowych i towarzyszy nam swoją miłością jak najlepszy przyjaciel. Jego obecność jest szczególnie bliska podczas każdej Eucharystii. On sam mówi do nas, kiedy czytamy Pismo Święte, On sam ofiaruje się na ołtarzu za nasze grzechy, On sam karmi nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią.
Aby nasz udział we Mszy Świętej był owocny, wzbudźmy teraz intencję, w jakiej chcemy ofiarować Panu Bogu nasze modlitwy. Do intencji prywatnej dołączmy także intencję obecnej Mszy Świętej, która jest ofiarowana za N, oraz dzisiejszej pierwszej niedzieli lipca, podczas której modlimy się o świętość życia dla kapłanów. W tej intencji będziemy w sposób szczególny modlić się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
Za brak miłości do Boga i ludzi, szczególnie w ostatnim tygodniu, przeprośmy teraz Pana Boga szczerym sercem.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, zanieśmy przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa nasze wspólne modlitwy:

 1. Za kapłanów, aby wierzyli w moc sakramentu kapłaństwa i nieustannie dążyli do świętości życia i posługi.
 2. Za chrześcijan, aby wszędzie, zwłaszcza w wielkich aglo­me­ra­cjach, wnosili istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju.
 3. Aby we wszystkich krajach wybory władz na różnych szcze­blach odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości.
 4. Za dzieci i młodzież, którzy rozpoczęli czas wakacji, aby dobrze go wykorzystali i nie zapominali o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii.
 5. W naszych osobistych intencjach, a także intencji obecnej Mszy Świętej, aby zostały wysłuchane, jeśli są zgodne
  z Twoją, Boże, świętą wolą.
 6. Za nas samych, abyśmy na wzór Świętego Pawła chlubili się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, krzyża bronili i krzyż szanowali.

Boże Ojcze, usłysz nasze wspólne modlitwy, które z wiarą i ufnością do Ciebie zanosimy. Tobie pragniemy ufać w każdym dniu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są wciąż aktualne, ponieważ żniwem jest nasze życie, czasem zbiorów – jego kres, a plonem – wieczność. Przeżywając kolejny Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego, prośmy za kapłanów, by wspierali nas w pielgrzymowaniu przez życie. Prośmy, aby otwarci na Chrystusa pomagali nam rozpoznawać wolę Bożą, byśmy mogli odważnie ją przyjmować i szukać najlepszych sposobów jej realizowania.
Za brak wrażliwości na działanie łaski Bożej z serca przepraszajmy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie rozpoznali w Chrystusie Zbawiciela świata, zanieśmy nasze błagania:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby w ich posłudze świat zawsze mógł rozpoznać Chrystusa pochylającego się nad człowiekiem.
 2. Za sprawujących władzę, aby w swych decyzjach kierowali się dobrem ludzi powierzonych ich trosce.
 3. Za ludzi obojętnych religijnie i zatwardziałych grzeszników, aby dzięki świadectwu gorliwych kapłanów w zjednoczeniu z Chrystusem odnaleźli sens życia.
 4. Za przebywających z dala od ojczyzny, aby nie zapomnieli o więzach łączących ich z rodziną pozostającą w kraju.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za zmarłych kapłanów, aby za miłość do Ciebie, Boże, i do bliźniego otrzymali wieczną nagrodę.
 6. Za nas samych, abyśmy w jedności z kapłanami przyczyniali się do duchowego wzrostu naszych rodzin, parafii, ojczyzny i Kościoła.

Boże, który jesteś w nas początkiem wszelkiego dobra, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Pan Jezus, w ręce ludzi, w tym każdego z nas, złożył odpowiedzialność za wielki dar kapłaństwa. Starajmy się więc, na miarę Bożego powołania, jakie rozpoznaliśmy w sobie, i naszych możliwości umacniać posługę kapłanów i pamiętać o modlitwie za nich. Niech wspiera nas w tym Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą:
Na wejście – „Pasterzem moim jest Pan”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Panie, dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu:
„Kłaniam się Tobie”
„Dzięki, o Panie”
„U drzwi Twoich”
„Panie, umocnij wiarę naszą”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

 

­