I czyt. 1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16; II czyt. Ga 5,1.13-18;
Ew. Łk 9,51-62

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus Chrystus gromadzi nas na swej Uczcie eucharystycznej, abyśmy mogli wyruszyć z Nim w drogę ku nowemu życiu i naszemu zbawieniu. Rozpoczynając więc naszą wspólną celebrację Ofiary Chrystusa, odrzućmy to, co niedoskonałe, i poczujmy się tu, wokół ołtarza, powołani do lepszego, doskonalszego życia. Niech łaska Chrystusa będzie nam wsparciem i pomocą.

Modlitwa wiernych

Bóg hojnie udziela swej łaski tym, którzy wybierają trudną drogę, krocząc za Chrystusem, który z krzyża wybacza swym prześladowcom. Powierzmy Mu więc z zaufaniem siebie, zwłaszcza na czas zdawania egzaminu z trudnej miłości:

  1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby nie zabrakło mu sił i wrażliwości serca w przewodzeniu Kościołowi oraz byciu dla świata świadkiem Twojej, Boże, miłości.
  2. Za Kościół Chrystusowy, aby poprzez cierpliwe wybaczanie swym prześladowcom był dla nich i dla wszystkich ludzi wyraźnym znakiem bezgranicznej miłości, którą nas obdarzasz.
  3. Za ludzi, którym trudno wybaczyć, aby szukali w Tobie, Boże, pocieszenia oraz pokoju i aby dzięki Twej łasce zdobyli się na wysiłek przebaczenia.
  4. Za tych, którzy nie wierzą w możliwość przebaczenia własnych win i żyją w rozpaczy, aby już tu, na ziemi, doświadczyli kojącej świadomości przebaczenia ze strony ofiar swych złych czynów i z zaufaniem powierzyli się Twemu miłosierdziu.
  5. Za tych, którzy nie poczuwają się do odpowiedzialności za krzywdy, które wyrządzili, aby uświadomiwszy sobie własną grzeszność, z pokorą prosili o wybaczenie Boga i ludzi.
  6. Za nas samych, abyśmy poprzez uczestnictwo w tej Eucharystii stali się zdolni do odpowiedzi dobrem za zło.

Boże, któryś własnego Syna nie oszczędził, aleś Go za nas wydał na śmierć krzyżową. Poprzez ten znak Twej miłości pozwól nam doświadczyć Twej siły w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Za chwilę rozejdziemy się do naszych codziennych spraw
i obowiązków. Z pewnością ten tydzień, który rozpoczynamy, dostarczy nam wielu okazji, by okazać cierpliwość, miłosierdzie i wybaczenie nie tylko naszym bliskim, ale i naszym nieprzyjaciołom. Pamiętajmy o trudnym Bożym wezwaniu do miłości nieprzyjaciół i o tym, że w tych trudnych, ale szlachetnych decyzjach nie jesteśmy sami, ale jest z nami nasz Pan, Jezus Chrystus.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Czekam na Ciebie, dobry Boże”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

 

­