Diecezjalne Święto Rodziny
I czyt. Za 12,10-11; Ps 63; II czyt. Ga 3,26-29;
Ew. Łk 9,18-24

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielną Eucharystię. Słuchając Bożego słowa oraz karmiąc się eucharystycznym Chlebem, pragniemy umacniać naszą wiarę, by codziennym życiem odpowiadać na zadane w dzisiejszej Ewangelii pytanie: Kim dla nas jest Jezus?
Ta niedziela jest w kościele tarnowskim przeżywana jako Diecezjalne Święto Rodziny. W Starym Sączu przy ołtarzu papieskim gromadzą się przedstawiciele rodzin z całej diecezji. Łącząc się z nimi w modlitwie, prośmy Boga o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II. Polecajmy Bogu także nasze rodziny, modląc się, by stawały się wspólnotami naśladowania Chrystusa.
Przeprośmy Pana Boga za wszelkie grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przychodzi z pomocą naszej słabości i obdarza nas mocą w codziennej służbie, zanieśmy ufne prośby:

  1. Za pasterzy Kościoła, aby z wiarą głosili Jezusa Chrystusa, Zbawiciela całego świata.
  2. Za dzieci i młodzież przygotowujących się do wakacji, by poprzez sakramentalną spowiedź z czystymi sercami rozpoczynali czas wypoczynku.
  3. Za rodziny, aby jako wspólnoty naśladowania Chrystusa stawały się miejscem wzrostu i umocnienia wiary.
  4. Za rodziny zastępcze, adopcyjne oraz oczekujące potomstwa, aby otwarcie na dar życia przynosiło błogosławione owoce w ich sercach.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili chwały zbawionych.
  6. Za nas samych, abyśmy życiem potrafili świadczyć o naszej wierze.

Wszechmogący Boże, umocnij nasze serca swoją łaską, abyśmy życiem wyrażali wiarę w Twojego Syna, a naszego Zbawiciela. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Na świadome i ustawiczne odpowiadanie codziennym życiem, iż Jezus jest dla nas Zbawicielem namaszczonym i posłanym przez Boga – przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

 

­