I czyt. Dz 10,34a.37-43; Ps 118;
II czyt. Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; Ew. J 20,1-9 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Oto dzień, który Pan uczynił – radujmy się w nim i weselmy!” (Ps 118,24). Takimi słowami wzywa nas wszystkich dzisiejsza liturgia do wyrażenia radości z powodu zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Msza Święta, którą przeżywamy, to spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. On kieruje do nas swoje słowo, karmi nas swoim Ciałem, a umocnionych posyła do naszych codziennych zadań.
Zbawiciel jest zawsze blisko nas. Jest zatroskany o nasz głód fizyczny i duchowy. Od nas oczekuje tylko jednego – miłości. Dlatego otwórzmy nasze serca na Jego miłość, którą nam chce dziś okazać i pozwólmy się prowadzić drogą Jego miłości. Najpierw jednak przeprośmy Go za nasze grzechy, abyśmy mogli doświadczyć pełni Jego miłości.

Modlitwa wiernych

Do Boga, Ojca wszechmogącego, który wskrzesił z martwych swojego Syna i posłał Go do uczniów z orędziem pokoju
i przebaczenia, zanieśmy nasze pokorne prośby – pełni wiary, że zostaniemy wysłuchani:

  1. Za święty, powszechny i apostolski Kościół, aby z dziękczynieniem wielbił Ciebie, Boże, i prowadził wierzących do zbawienia.
  2. Za wszystkich pragnących pojednać się z Tobą, Boże, aby doświadczyli miłości Chrystusa zmartwychwstałego.
  3. Za wspólnoty chrześcijańskie, aby odrzuciły zadawnione uprzedzenia i dążyły do jedności Chrystusowej owczarni.
  4. Za wszystkie rodziny, aby były świadkami Twojej, Boże, miłości do ludzi.
  5. Za naszych zmarłych, aby mogli spotkać zmartwychwstałego Chrystusa na uczcie niebieskiej.
  6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy naszym życiem wielbili zmartwychwstałego Chrystusa obecnego zawsze wśród nas.

Ojcze, który jesteś w niebie, usłysz głos modlącego się Kościoła, narodzonego z przebitego boku Chrystusa i spraw, aby w mocy Ducha Świętego otwierał wiernym zdroje wielkanocnej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
W Ewangelii słyszeliśmy, że gdy Święty Jan dotarł do grobu Jezusa: „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8). Niech te słowa umiłowanego ucznia Chrystusa przypominają nam każdego dnia prawdę, że Chrystus zmartwychwstał i jest z nami aż do skończenia świata. Umocnieni Jego obecnością w Najświętszym Sakramencie i Jego błogosławieństwem, idźmy świadczyć, że On jest naszym Panem, który bezpiecznie prowadzi nas przez życie do wieczności, gdzie nas czeka i przygarnie do siebie.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wesoły nam dziś dzień nastał”
Na przygotowanie darów – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na komunię – „Jezu drogi, Tyś miłością”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

­