I czyt. Dz 1,1-11; Ps 47; II czyt. Ef 1,17-23; Ew. Łk 24,46-53 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, którą dzisiaj obchodzimy, jest dla nas przypomnieniem, że i nasza ojczyzna jest w niebie, że i nasze życie zmierza do tego samego celu – być na wieki z Bogiem w niebie. Podobnie jak Apostołowie, również i my winniśmy patrzeć do góry i wypełniać wszystko to, czego od nas oczekuje Chrystus.
Świadomi swojej słabości i braku wierności w podążaniu ku domu Ojca, na początku Eucharystii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, które zamykają nam drogę do nieba.

Modlitwa wiernych

Jezus żyjący w Kościele jest Pośrednikiem Boga Ojca, który jest w niebie. Przez Niego zanieśmy wspólne błagania:

  1. Za Kościół Święty, aby prowadził do wiary, która przynosi usprawiedliwienie i przebaczenie grzechów.
  2.  Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, by niestrudzenie głosili ludziom prawdę o powszechnym powołaniu do zbawienia.
  3. Za rodziców, aby zawsze dbali o rozwój życia duchowego swoich dzieci.
  4. Za rodaków pracujących poza granicami kraju, aby poprzez częste korzystanie z sakramentów świętych czerpali siłę do znoszenia trudów rozłąki z najbliższymi.
  5. Za zmarłych, by cieszyli się chwałą królestwa niebieskiego, do którego nieustannie zmierzali tu, na ziemi.
  6. Za nas, otaczających ołtarz Pański, byśmy wiernie wypełniali swe zadania i obowiązki wynikające z naszego powołania, troszcząc się przede wszystkim o swoje zbawienie.

Panie nasz i Boże, Ty uwielbiłeś swojego Syna i pod Jego stopy poddałeś wszystko, wysłuchaj naszych modlitw, które Kościół pozostający na ziemi zanosi do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Przez uczestnictwo w dzisiejszej liturgii oddaliśmy Bogu chwałę i zostaliśmy napełnieni Jego łaską. Niech przyjęcie Jego błogosławieństwa rozpali w nas pragnienie zakosztowania już tu, na ziemi, przedsmaku nieba i tęsknotę za przebywaniem z Nim na zawsze w Jego królestwie.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus Pan w niebo wstępuje”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „O Panie, Ty nam dajesz”
Na uwielbienie – „Przez Twoje święte wniebowstąpienie”
Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

­