I czyt. Dz 15,1-2.22-29; Ps 67; II czyt. Ap 21,10-14.22-23;
Ew. J 14,23-29  

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). Te słowa z Ewangelii według Świętego Jana skierowane kiedyś do Apostołów dziś Chrystus kieruje do każdego z nas.
Chrystusowy pokój to nie tylko dla nas dar, ale również zadanie. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby w dzisiejszym świecie ten pokój umacniać i przekazywać go innym. Tym, co niszczy w nas wewnętrzny pokój, jest grzech. To on niszczy również nasze relacje z Jezusem i z drugim człowiekiem. Umocnieniem pokoju zaś jest Eucharystia. Prośmy zatem podczas tej Mszy Świętej Chrystusa zmartwychwstałego, który jest źródłem pokoju, aby przepełnił nasze serca swoim pokojem i miłością.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który obdarza nas jednością i pokojem, zwróćmy się z modlitwą pełną ufności, przedstawiając potrzeby Kościoła i świata:

  1. Za cały Kościół Boży, aby kierowany Duchem Świętym ukazywał światu wzór życia w pokoju.
  2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego wysiłki zmierzające do zaprowadzenia pokoju na świecie, zostały uwieńczone powodzeniem.
  3. Za narody, które żyją w ojczyźnie Chrystusa, aby pojednały się i napełniły Ziemię Świętą pokojem.
  4. Za wszystkich żyjących w grzechach ciężkich, by dzięki łasce Chrystusa i świadectwie Jego uczniów wprowadzili w swoje życie pokój Boży.
  5. Za wszystkich zmarłych, aby u Ciebie, Boże, odnaleźli pokój i wieczny odpoczynek.
  6. Za nas samych, abyśmy wprowadzając pokój, zasłużyli na miano Twoich, Boże, dzieci.

Wszechmogący Boże, który pragniesz pokoju między ludźmi, wysłuchaj modlitwy, które z ufnością Ci przedstawiamy. Pozwól nam szczerze Cię wielbić i miłować i spraw, byśmy wierni natchnieniom Twojego Ducha dawali zawsze świadectwo naszej przynależności do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Jezus Chrystus nie obiecuje nam pokoju. On nam go po prostu daje. Jednak Chrystusowy pokój jest inny od tego, który nam proponuje świat. Otwórzmy nasze serca na błogosławieństwo Boże, abyśmy nim umocnieni umieli żyć w pokoju i nieść go całemu światu.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Nie zna śmierci Pan żywota”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Boże obdarz Kościół swój”

Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

­