I czyt. Dz 13,14.43-52; Ps 100; II czyt. Ap 7,9.14b-17;
Ew. J 10,27-30

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w całym Kościele katolickim jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. W ten sposób uświadamiamy sobie na nowo, że każdy z nas jest odpowiedzialny za nowe i święte powołania do głoszenia Ewangelii w świecie. Do każdego z nas są bowiem skierowane słowa Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2).
Przeżyjmy zatem dzisiejszą Mszę Świętą w skupieniu, wsłuchajmy się z uwagą w słowo Boże i módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne dla całego Kościoła z naszej parafii, a także diecezji. Ofiarujmy Komunię Świętą za młodych ludzi, dziewczęta i chłopców, którzy słyszą w sercu delikatny głos Chrystusa: „Pójdź za Mną”, aby – pomimo różnych trudności
– z odwagą i ufnie powierzyli swoje życie Panu Bogu i ludziom. A za to, że nieraz zapominamy o naszej odpowiedzialności za powołania, że mało modlimy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, przeprośmy teraz naszego Pana.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który nieustannie podtrzymuje nasze życie swoją prawicą zanieśmy wspólne prośby:

  1. Za Kościół powszechny, aby mądrze i odważnie głosił dzisiejszemu człowiekowi jego podstawowe powołanie do życia wiecznego w królestwie Bożym.
  2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby Rok Kapłański był dla nich czasem umocnienia wiary w piękno i wielkość powołania, jakim ich, Boże, obdarzyłeś.
  3. Za ludzi młodych, aby byli wrażliwi na głos ich Pana i z odwagą szli za Jego wezwaniem: „Pójdź za Mną”.
  4. Za wszystkie rodziny, aby panowała w nich wzajemna miłość, zgoda oraz poświęcenie i – jeśli jest taka Twoja wola – aby umiały z hojnością ofiarować swoje dzieci na służbę Kościoła powszechnego.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, aby ofiara Chrystusa ponawiana na ołtarzu, wyjednała im oglądanie Ciebie, Boże, twarzą w twarz w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy czuli się odpowiedzialni za powołania kapłańskie i zakonne, wspierali je przede wszystkim modlitwą i przykładem życia.

Boże Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, które dziś do Ciebie zanosimy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Modliliśmy się podczas tej Mszy Świętej o powołania kapłańskie i zakonne. Niech ta intencja towarzyszy nam w Tygodniu Modlitw o Powołania. Starajmy się też wspierać modlitwą i dobrym słowem znanych nam kapłanów i osoby zakonne, bo w ten sposób przyczynimy się do budowania królestwa Bożego na ziemi.
Na trud pracy i modlitwy w nadchodzącym tygodniu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Zwycięzca śmierci”
Na przygotowanie darów – „O Panie, Tyś moim Pasterzem”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat”

­