I czyt. Dz 5,27b-32.40b-41; Ps 30; II czyt. Ap 5,11-14;
Ew. J 21,1-19

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Okres wielkanocny jest czasem odnowienia naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz głębokiego przeżycia faktu, że w tym jedynym i wyjątkowym wydarzeniu uczestniczymy osobiście, zwłaszcza przez sakrament chrztu świętego i Eucharystię. Liturgia prowadzi nas do coraz pełniejszego odkrywania wymiaru paschalnego naszego chrześcijańskiego życia, wskazując przede wszystkim na potrzebę ciągłego dojrzewania w składaniu świadectwa, którego wątkiem przewodnim jest codzienna miłość.
Jezus zmartwychwstały stale kieruje do nas wszystkich to pytanie, z którym zwrócił się po zmartwychwstaniu do Apostoła Piotra: „Czy miłujesz Mnie więcej?” (J 21,15). Dopełnia to pytanie Kościół, pytając nas przy rozmaitych okazjach: „Czy miłujesz również więcej swoich bliźnich?”. Wymiar paschalny życia domaga się także ciągłego odnawiania naszej radości, płynącej z wiary i udziału w łasce Bożej, która jest źródłem uświęcenia i mocy do podjęcia codziennego trudu. Radość bowiem jest koniecznym elementem wiary, zachęcając nas do jej kontynuowania i rozwijania.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa i nas wskrzesi kiedyś swoją mocą, ufni w Jego działanie w ludzkich dziejach oraz naszym osobistym życiu, zanieśmy pokorne modlitwy:

  1. Aby Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów, świadków zmartwychwstałego Jezusa, z odwagą i radością przekazywał dziedzictwo wiary i zbawienia wszystkim narodom.
  2. Aby wszyscy wierni swoim zaangażowaniem w pełnienie dzieł miłości stawali się wymownymi świadkami Zmartwychwstałego wobec świata, budując „cywilizację miłości”.
  3. Aby wszyscy przeżywający trudności w wierze na nowo odczuli siłę zawartą w tajemnicy zmartwychwstania Jezusa.
  4. Aby wrogowie Chrystusa i Kościoła rozpoznali w wydarzeniu zmartwychwstania nadzieję także dla siebie i swego zbawienia.
  5. Aby nasi bliscy zmarli zostali dopuszczeni do radosnej adoracji „Zasiadającego na tronie i Baranka” w niebie.
  6. Aby nasza wiara nieustannie umacniała się i dynamicznie wyrażała w dziełach miłości.

Boże, nasz Ojcze w niebie, wysłuchaj nasze prośby, które składamy przed Twoim tronem, i przychodź nam stale z pomocą w naszym codziennym życiu oraz dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Każda Msza Święta jest spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem, który ukazuje się nam pod postacią chleba i wina oraz pozwala nam, abyśmy Go radośnie rozpoznali. To spotkanie jest także wezwaniem do wiary i składania świadectwa miłości w naszym codziennym pielgrzymowaniu. Niech błogosławieństwo Boże umacnia nas w stawaniu się coraz bardziej ludźmi żyjącymi w wierze paschalnej.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Zwycięzca śmierci”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Wesel się Królowo miła”

­