I czyt. Dz 5,12-16; Ps 118; II czyt. Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Ew. J 20,19-31

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzisiejszą niedzielę oddajemy szczególną cześć miłosierdziu Bożemu. Wiemy, iż Boże miłosierdzie względem ludzi nie jest niczym ograniczone oraz że każdy człowiek znajdzie
w nim ratunek, jeśli szczerym sercem zwróci się ku niemu.
Dziękując Panu Bogu za dar Jego miłosierdzia i Jego miłości do nas, równocześnie prośmy, abyśmy naprawdę chcieli i potrafili z tych nieocenionych darów korzystać – dla naszego duchowego dobra i wiecznego zbawienia.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, pełnego miłości i miłosierdzia, zanieśmy teraz, pełni ufności i zawierzenia, nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół święty, aby z mocą i wytrwałością głosił orędzie Bożego miłosierdzia.
  2. Za nasze rodziny chrześcijańskie, o dar wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.
  3. Za grzeszników, aby weszli na drogę nawrócenia i nie lękali się zwrócić do Bożego miłosierdzia.
  4. Za ludzi chorych, cierpiących i potrzebujących pomocy, aby nigdy nie zabrakło im naszego wsparcia.
  5. Za tych naszych braci i siostry, którzy odeszli do wieczności, aby dostąpili łaski miłosierdzia Bożego.
  6. Za nas samych, aby w naszym codziennym życiu cechowała nas postawa chrześcijańskiego miłosierdzia.

Najłaskawszy Boże, który jesteś pełen miłosierdzia względem nas, ludzi, prosimy pokornie, abyś raczył przyjąć nasze wołanie, które do Ciebie teraz zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Uczestnicząc w dzisiejszej Eucharystii, uczciliśmy też Boże miłosierdzie, którego nieustannie doświadczamy w naszym codziennym życiu. Starajmy się umacniać postawę ufności
i zawierzenia względem miłosierdzia Bożego, a także samemu być pełnymi miłości, miłosierdzia i przebaczenia wobec naszych bliźnich. Niech błogosławieństwo Boże, które za chwilę otrzymamy, dopomoże nam w jak najpełniejszej realizacji tego zamierzenia.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Wstał Pan Chrystus”
Na komunię – „Jezusa ukrytego”,
„U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Otrzyjcie już”

­