Msza Wieczerzy Pańskiej
I czyt. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116; II czyt. 1 Kor 11,23-26; Ew. J 13,1-15 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się dzisiaj wokół ołtarza, aby uczestniczyć i sprawować pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament swojego Ciała i Krwi – Eucharystię, a także sakrament kapłaństwa.
Jezus Chrystus – Najwyższy Kapłan podzielił się swoim kapłaństwem z nami, oddając nam siebie samego na pokarm w drodze do wieczności. Poprzez sakrament chrztu świętego wszyscy uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa. Dziś warto odnowić w sobie świadomość tego uczestnictwa.
Obecny rok – z woli Ojca Świętego Benedykta XVI – jest Rokiem Kapłańskim. Jest to dla nas wszystkich czas szczególnej refleksji nad darem i tajemnicą kapłańskiego powołania,
a także czas modlitwy o powołania kapłańskie oraz o świętość kapłanów, aby swoją kapłańską wierność budowali na fundamencie wierności Chrystusa.

Modlitwa wiernych

W Roku Kapłańskim, obchodząc pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pańskiej, podczas której Chrystus ustanowił Eucharystię
i kapłaństwo, wdzięczni Bogu za te dary módlmy się z ufnością:

  1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby codzienne sprawowanie Eucharystii było dla nich źródłem przemiany i wewnętrznej radości.
  2. Za wszystkich powołanych do kapłaństwa, aby wiernie trwali przy Chrystusie.
  3. Za żyjących w stanie grzechu, aby zrozumieli, iż zdradzają Chrystusa oraz zamykają sobie drogę do szczęścia ziemskiego i wiecznego.
  4. Za chorych i cierpiących kapłanów, aby w Chrystusie szukali pocieszenia i otuchy.
  5. Za zmarłych kapłanów, zwłaszcza pracujących w naszej wspólnocie parafialnej, aby za trud kapłańskiej posługi i wierność powołaniu cieszyli się szczęściem bez końca
    w królestwie niebieskim.
  6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy tak jak Chrystus umieli służyć w pokorze i miłości bliźniemu.

Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, do Ciebie zanosimy naszą modlitwę i prosimy, aby owoce Jego męki i śmierci przyniosły skuteczność naszym prośbom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Przykazanie nowe daję wam”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
W czasie przeniesienia
Najświętszego Sakramentu –„Sław, języku, tajemnicę”

­