I czyt. Ap 11,19a;12,1.3-6a.10; Ps Jdt 13,18-20;
 II czyt. Kol 1,12-16; Ew. J 19,25-27

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Miłość do Ojczyzny i jej Królowej, Najświętszej Maryi Panny, gromadzi nas w tej świątyni na sprawowaniu Eucharystii. Chcemy uwielbić Boga za to, że w Maryi Pannie dał naszemu narodowi przedziwną pomoc i obronę. Pragniemy również modlić się o pomyślność naszej Ojczyzny, o jej bezpieczeństwo, rozwój nie tylko materialny, ale i duchowy, o ład moralny, który jest podstawą zdrowych rodzin, a poprzez to warunkiem pomyślności narodu.
Przez pośrednictwo Królowej Polski prosimy, byśmy potrafili budować pomyślność naszej Ojczyzny uczciwą pracą, sumiennością, troską o dobro wspólne. Modlimy się za młode pokolenie, by ideały naszych przodków: „Bóg, Honor i Ojczyzna” – były również im bliskie. Prosimy za rządzących, za władze państwowe, samorządowe, by swoje rządy sprawowały ze świadomością, że mają służyć ludziom.

Modlitwa wiernych

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, która od wieków dana jest ku obronie naszego narodu, z ufnością zanieśmy teraz wspólne modlitwy do tronu Bożego:

  1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, o zdrowie i siły dla Niego oraz niezłomną moc wiary, aby mimo sprzeciwu przemieniał zagubiony dzisiejszy świat w królestwo prawdy, sprawiedliwości, pokoju.
  2. Za pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie, aby wspierani mocami Bogarodzicy Dziewicy, prowadząc powierzony im lud drogami prawdy i miłości, służyli Kościołowi i Ojczyźnie.
  3. Za naszą Ojczyznę, aby wierna tysiącletniemu dziedzictwu kultury chrześcijańskiej, budowała swoją przyszłość w oparciu o ewangeliczne ideały miłości, sprawiedliwości i solidarności.
  4. Za sprawujących władzę, aby pamiętali, że nie może istnieć prawdziwy ład społeczny w państwie bez poszanowania podstawowych praw człowieka, także fundamentalnego prawa do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
  5. Za poległych w obronie wolnej i niepodległej Polski, za wszystkich, dla których „Bóg, Honor i Ojczyzna” były ważniejsze niż życie, o wieczny pokój dla nich i szczęście w ojczyźnie wiecznej.
  6. Za nas uczestniczących w tej Mszy Świętej, abyśmy nie ustawali w wysiłkach zdążających do wolności wewnętrznej przez pokonanie grzechu i wad narodowych.

Boże, który w Niepokalanej Dziewicy dałeś naszemu narodowi niezawodną pomoc i obronę, wysłuchaj modlitw, jakie do Ciebie za Jej wstawiennictwem zanosimy, i otaczaj naszą Ojczyznę nieustanną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Oddajemy dzisiaj cześć Maryi, Królowej Polski, i do Niej pragniemy się upodabniać. Ona jest naszą pomocą i nasza obroną. Jej miłość jest dla nas wezwaniem do miłości Ojczyzny. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w tej postawie miłości.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Jak szczęśliwa Polska cała”
Na przygotowanie darów – „Panie w ofierze”
Na komunię – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na dziękczynienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę nasz Kościół święty”

­