I czyt. Joz 5,9a.10-12; Ps 34; II czyt. 2 Kor 5,17-21;
Ew. Łk 15,1-3.11-32

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu. W liturgii Kościoła nosi ona nazwę laetare – co oznacza: „radujmy się”. Nazwa ta kładzie akcent na paschalną radość i nadzieję. Przypowieść o miłosierdziu Boga – którą za chwilę w liturgii słowa usłyszymy – niesie nadzieję, ale równocześnie w połowie Wielkiego Postu wzywa do konkretnych działań z naszej strony.
Z drugiego czytania dowiemy się, że Święty Paweł usilnie prosił mieszkańców Koryntu: „Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20). Słowa te odnoszą się także do nas. Winniśmy to uczynić, głosząc swoim życiem Ewangelię pojednania i przebaczenia. Często słyszymy słowa: „Jako katolik przebaczam, ale nie zapomnę nigdy”. Ojciec z dzisiejszej ewangelicznej przypowieści przebaczył i zapomniał.
W czasie obecnej Eucharystii spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: Ile jest w nas z młodszego, a ile ze starszego syna, a może stanowimy połączenie ich obu?

Modlitwa wiernych

Do Boga, miłosiernego Ojca, który czeka na nas w sakramencie pokuty i pojednania, skierujmy nasze prośby:

  1. Módlmy się, aby Wielki Post był dla całego Kościoła czasem odnowy i pojednania z Tobą, Boże.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby z zapałem wypełniali zbawczą misję Chrystusa.
  3. Módlmy się za kapłanów, szafarzy sakramentu pojednania, aby z miłością i pokorą pomagali wiernym powracać na drogę jedności z Tobą, Boże.  
  4. Módlmy się za małżonków i rodziców, aby dbali o taką atmosferę w domu, by można było do niego zawsze powracać z radością.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli całą wieczność cieszyć się przebywaniem we wspólnocie z Tobą, Boże.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchając słowa Bożego i uczestnicząc w Eucharystii, przynosili jak najlepsze owoce wielkopostnego nawrócenia.    

Wszechmogący i wieczny Boże, Ty uzdolniasz nas do życia w zjednoczeniu z Tobą w Twoim królestwie, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Przed rozesłaniem
Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii słowa syna marnotrawnego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie” (Łk 15,18). Niech te słowa zmobilizują nas do skorzystania
z łaski sakramentu pokuty i pojednania. Im lepiej przygotujemy się do samej spowiedzi, tym owocniej ją przeżyjemy. Niech w tym przygotowaniu towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Witam Cię, witam”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Pokładam w Panu ufność mą”

­