I czyt. Rdz 15,5-12.17-18; Ps 27; II czyt. Flp 3,17-4,1;
Ew. Łk 9,28b-36

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Postawa słuchania słowa Bożego jest konieczna podczas każdej Mszy Świętej. Chrystus w Eucharystii staje się dla nas obecny zarówno pod postaciami chleba i wina, jak i w słyszanym podczas liturgii słowa Piśmie Świętym. Głos z obłoku, o jakim dziś usłyszymy w Ewangelii, przynagla nas do bezwarunkowego posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi.
Całkowite posłuszeństwo wymaganiom, jakie stawia przed nami Syn Boży, nie jest jednak sprawą łatwą. Codziennie bowiem potykamy się o naszą słabość i ułomność, doświadczając bezowocności i grzeszności naszych czynów. Na początku tej Mszy Świętej, aby w niej godnie uczestniczyć, przeprośmy za wszystkie nieposłuszeństwa prawom Jezusowym, jakich dopuściliśmy się w minionym okresie.

Modlitwa wiernych

Przeżywając w sposób duchowy wydarzenie przemienienia Jezusa na górze Tabor, zanieśmy przed tron Boga Ojca nasze prośby i błagania:

  1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby odważnie głosili wszystkim ludziom wymagania, jakie Jezus stawia w Ewangelii.
  2. Za wszystkich wierzących, aby na nowo odkryli wartość i konieczność posłuszeństwa nauczaniu, jakie zostawił nam Jezus Chrystus, Syn Boży.
  3. Za przeżywających trudności w wierze, aby słowo Boże pomagało im w przezwyciężaniu ich wątpliwości.
  4. Za rekolekcjonistów wielkopostnych, aby Duch Święty wspomagał ich posługę głoszenia niewygodnych dla współczesnego świata prawd ewangelicznych.
  5. Za młodzież i dzieci, aby nie ulegały demoralizującym wpływom kultury masowej.
  6. Za nas samych, aby uczestnictwo we wspólnocie eucharystycznej pomagało nam w wypełnianiu Jezusowych wymagań w naszym codziennym życiu.

Wszechmogący Boże, spraw, aby zasłuchanie w naukę Jezusa Chrystusa pomogło nam uczynić nasze życie prawdziwie owocnym. Który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Zanim otrzymamy błogosławieństwo, przypomnijmy sobie, że dzisiejsza Ewangelia ukazała nam prawdę, iż mamy być posłuszni nauce, jaką zostawił nam Jezus Chrystus. Jej wypełnianie nie jest sprawą prostą i potrzebujemy do tego wsparcia ze strony samego Boga. Pochylając zatem głowy na końcowe błogosławieństwo, prośmy, aby pomogło nam ono w wiernym wypełnianiu wymagań, jakie Jezus kieruje do nas na kartach Pisma Świętego i poprzez nauczanie Kościoła.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan Jezus grzechy nasze”
Na przygotowanie darów – „Pan wieczernik przygotował”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Pokładam w Panu ufność mą”

­