I czyt. Pwt 26,4-10; Ps 91; II czyt. Rz 10,8-13; Ew. Łk 4,1-13

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. W ten sposób rozpoczął się czas pokuty, nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny. To wszystko po to, byśmy pamiętali, że Wielki Post musi być inny od naszej codzienności.
Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do duchowego wejścia na pustynię, miejsce, gdzie dokonuje się wewnętrzna walka. Ciągle w swoim życiu doświadczamy pokus, aby w codziennych sprawach i wyborach nie liczyć się z Bożą wolą. Wsłuchajmy się zatem uważnie – podczas liturgii słowa – w stanowczy głos Jezusa, który odpowiada na pokusy szatana.

Modlitwa wiernych
Wielki Post to czas osobistego nawracania się do kochającego Boga, który nieustannie obdarza nas swoim przebaczeniem i miłosierdziem. W postawie ufności prośmy Ojca niebieskiego o głęboką przemianę naszego życia:

  1. Za Kościół powszechny, aby coraz pełniej ukazywał nam Twoje miłosierne oblicze, Boże, który w swoim umiłowanym Synu przyszedłeś szukać i ocalić to, co zginęło.
  2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby wsparci światłem Ducha Świętego potrafili cierpliwie i z miłością pochylać się nad każdym grzesznikiem wracającym do Ciebie, Boże.
  3. Za wszystkich chrześcijan, którym się dobrze powodzi, aby wielkopostne zachęty do uczynków miłosierdzia poruszały ich serca tak, by potrafili się dzielić tym, co posiadają, z wszystkimi, którym brakuje środków do życia.
  4. Za naszych rodaków żyjących i pracujących z dala od naszej Ojczyzny, aby pamiętali, że słowo Boże jest trwałym fundamentem, na którym można zbudować szczęśliwe życie.
  5. Za zmarłych, aby wsparci naszą modlitwą i pokutą odnaleźli pełnię życia w Twoich, Boże, miłosiernych ramionach.
  6. Za nas samych, abyśmy w swoim życiu szukali przede wszystkim Ciebie, Boże, i byli posłuszni Twojej woli, odkrywając prawdziwy sens swojego życia.

Wszechmogący Boże wysłuchaj nas i daj nam łaskę przemiany i nawrócenia. Spraw, abyśmy czynili pokutę i zasłużyli na Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Umocnieni Eucharystią, która jest chlebem dającym życie wieczne, a także umocnieni słowem Bożym, które uczy nas, jak dobrze żyć, wracajmy do swojej codzienności. To w naszych rodzinach, w miejscu pracy, nauki i wypoczynku winniśmy wzorem Jezusa Chrystusa odpierać pokusy, wybierając Bożą drogę w przezwyciężaniu wszelkich życiowych trudności.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Jezu, w Hostii utajony”
Na uwielbienie – „Chwała i dziękczynienie”
Na zakończenie – „Boże, lud Twój”

­