I czyt. Jl 2,12-18; Ps 51; II czyt. 2 Kor 5,20-6,2;
Ew. Mt 6,1-6.16-18

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dziś, w Środę Popielcową, w duchu pokuty i nawrócenia posypujemy głowy popiołem. Przychodzimy do kościoła licznie, mimo iż nie jest to święto obowiązkowe. Znaczy to, że wielu z nas pragnie, przy pomocy łaski Bożej, przeżyć wewnętrzną przemianę podczas rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Dziękujmy zatem podczas dzisiejszej Eucharystii Bogu, który w swojej łaskawości pozwala nam rozpocząć czterdziestodniowe przygotowanie do Wielkanocy, i zarazem prośmy Go, aby w tych dniach zbawienia oczyścił mocą Ducha Świętego nasze serca i umocnił je w miłości.

Modlitwa wiernych

Rozpoczynając święty czas przygotowania do świąt wielkanocnych, skierujmy do Boga, miłosiernego Ojca, nasze modlitwy:

  1. Za Kościół święty, aby wszystkie jego dzieci weszły na drogę pokuty i nawrócenia.
  2. Za ludzi, którzy nie znają Chrystusa, aby praca misjonarzy i świadectwo chrześcijan wyjednały im łaskę wiary.
  3. Za chorych, aby łączyli swoje dolegliwości i osamotnienie ze zbawczym cierpieniem Chrystusa i ofiarowali je za zbawienie grzeszników.
  4. Za ludzi cierpiących biedę i niedostatek, aby wielkopostna jałmużna ze strony bliźnich przyniosła im materialne wsparcie.
  5. Za naszych zmarłych, aby oczyszczeni mocą męki i śmierci Zbawiciela mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania.
  6. Za nas tutaj obecnych, abyśmy współpracując z łaską Bożą, mądrze przemieniali nasze życie przez pokutę i nawrócenie.

Najłaskawszy Ojcze, który powołałeś nas do wiary i nawrócenia, wspieraj nas swoją łaską, byśmy jak najlepiej wykorzystali ten czas Wielkiego Postu dla odnowy i umocnienia naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Znak posypania głowy popiołem wyraża gotowość do podjęcia pokuty i nawrócenia. Skupienie się od dziś na tym zadaniu będzie z naszej strony wyrazem prawdziwej mądrości. Niech błogosławieństwo, którego źródłem jest ofiara Chrystusa, umacnia nas w tej wielkopostnej drodze przemiany naszego życia.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw”
Na obrzęd posypania głów – „Posypmy głowy popiołem”                                                     „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Panie, umocnij wiarę naszą”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „O, Krwi najdroższa”
Na zakończenie – „Wstanę i pójdę”

­