Zgodnie z przepisami kan. 537 KPK w każdej parafii powinna być Rada ds. Ekonomicznych.
Należy zatem od 1 stycznia 2002 roku w każdej parafii wyłonić z Rady Duszpasterskiej 3. osobową Radę ds. Ekonomicznych, która będzie świadczyła proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafii. Kadencja Rady trwa 3 lata i może być przedłużona na następne 3 lata. Skład Rady zatwierdza Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Rada działa według regulaminu, który określi jej zadania i kompetencje.

† Wiktor Skworc - BISKUP TARNOWSKI
Ks. dr Zbigniew Dusza - KANCLERZ

Tarnów, 07.11.2001
L. dz.: OP-5/18/01

­