odkryc smak wiaryZeszyt konspektów zatytułowany Odkryć na nowo smak wiary jest pomyślany jako pomoc duszpasterska w pracy z radami parafialnymi. Tematyka proponowanych spotkań ściśle związana jest z rozpoczętym 11 października 2012 roku Rokiem Wiary. Ojciec Święty – ogłaszając ideę tego Roku – pragnie, aby przeżywanie go zaowocowało ożywieniem i pogłębieniem wiary, odważniejszym i powszechniejszym wyznaniem wiary oraz świadectwem wiary. Te intencje Benedykta XVI pragnie wyrazić tytuł „Odkryć na nowo smak wiary". Chodzi oczywiście o wiarę, o jej zdecydowane wyznawanie i świadczenie o niej wobec ludzi. Ale może to się udać tylko wtedy, gdy „odkryjemy na nowo", dla siebie i w swoim życiu, „smak wiary". Wiara jest rzeczywistością dynamiczną i żywą, i jeśli codziennie nie będziemy się o nią troszczyć, obumrze. Przykład Świętego Piotra ukazuje, jak niedaleko jest od wiary do niewiary. Apostoł najpierw odważnie i z wielką wiarą wychodzi z łodzi, stawia stopy na wodzie i robi kilka kroków w kierunku Jezusa, lecz po chwili zaczyna wątpić, ogarnia go lęk i zaczyna tonąć (por. Mt 14,22-33). Do wiary, lub dokładniej, do aktów religijnych wynikających z wiary, które w pewnym momencie „mogą zacząć żyć własnym życiem" – można się też przyzwyczaić.

Jesteśmy więc zaproszeni, aby na nowo odkryć „smak" wiary. Czy wiara może mieć „smak"? Z pewnością tak. Ale najważniejsze jest to, że wiara nadaje smak życiu. Jak sól nadaje smak potrawom, tak wiara nadaje smak całemu życiu człowieka. Ozdobione skarbem wiary życie posiada niepowtarzalny i nieporównywalny z niczym smak. Życie, w którym nie ma miejsca dla wiary, zionie pustką i szybko staje się nie do zniesienia. Mamy jednak odkryć „smak" wiary nie tylko po to, by nasze życie stało się ciekawsze i bogatsze, lecz po to, abyśmy stawali cię coraz bardziej świadkami. Mamy być – zgodnie z wezwaniem Jezusa – solą dla ziemi i światłem dla świata (por. Mt 5,13-16).

Ojciec Święty Benedykt XVI – nawiązując do konstytucji apostolskiej Jana Pawła II „Fidei depositum" ogłoszonej z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego – pragnie, aby każdy wierzący na nowo odkrył treść wiary, którą wyznaje, celebruje i przeżywa oraz zastanowił się nad samym aktem wiary (por. Benedykt XVI, List apostolski „Porta fidei", nr 9). Wyznanie, celebrowanie, przeżywanie wiary i modlitwa to kolejne etapy, które pomogą nam głębiej doświadczyć jej mocy i piękna. Jest to wyraźne nawiązanie do czterech części wspomnianego Katechizmu (Wyznanie wiary, Celebracja misterium chrześcijańskiego, Życie w Chrystusie i Modlitwa chrześcijańska), który ma się stać główną pomocą wiernych na drogach wiary tego Roku.

Przygotowane na spotkania Parafialnych Rad Duszpasterskich konspekty nawiązują do tych czterech szczegółowych zadań postawionych przez Benedykta XVI przed Kościołem i czterech części Katechizmu. Proponujemy więc przemyślenie następujących tematów i przedyskutowanie związanych z nimi zagadnień: (1) „Kościół stróżem i nauczycielem wiary", (2) „Liturgia świętowaniem wiary Kościoła", (3) „Wiara Kościoła przejawia się w czynach – Konieczność obecności wierzących w przestrzeni publicznej" i (4) „Potrzeba przemodlenia wiary Kościoła".

Rozpoczynający się Rok Wiary to szczególna – podarowana nam przez Opatrzność Bożą – sposobność, by z większym dynamizmem i odwagą podążać drogą wiary. Niezrównanym wzorem tej drogi jest wędrówka dwóch uczniów do Emaus (por. Łk 24,13-35). Pozwólmy się poprowadzić Jezusowi. Pozwólmy, aby się nam odsłonił wtedy i w taki sposób, jak On tego dla nas pragnie. I prośmy, abyśmy Go umieli rozpoznać i o Nim świadczyć.

­