1. Wybory do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej dotyczą: Kapłanów diecezjalnych oraz zatrudnionych w duszpasterstwie w Diecezji kapłanów zakonnych, członkiń instytutów życia konsekrowanego pracujących w obrębie Diecezji oraz świeckich będących członkami Parafialnych Rad Duszpasterskich działających na terenie Diecezji Tarnowskiej.
  2. Wybory spośród kapłanów oraz świeckich dokonują się w siedmiu okręgach wyborczych: Bochnia, Brzesko, Dębica, Nowy Sącz, Mielec, Stary Sącz i Tarnów.
   1. Do okręgu wyborczego Bochnia należą dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Limanowa, Lipnica Murowana, Tymbark, Ujanowice i Uście Solne.
   2. Do okręgu wyborczego Brzesko należą dekanaty: Brzesko, Czchów, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Wojnicz i Zakliczyn.
   3. Do okręgu wyborczego Dębica należą dekanaty: Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Pilzno i Pustków Osiedle.
   4. Do okręgu wyborczego Mielec należą dekanaty: Dąbrowa Tarnowska, Mielec-Południe, Mielec-Północ, Radomyśl i Szczucin.
   5. Do okręgu wyborczego Nowy Sącz należą dekanaty: Bobowa, Grybów, Łużna, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Ołpiny i Ropa.
   6. Do okręgu wyborczego Stary Sącz należą dekanaty: Łącko, Krościenko, Krynica, Piwniczna i Stary Sącz.
   7. Do okręgu wyborczego Tarnów należą dekanaty: Ciężkowice, Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód, Tuchów i Żabno.
 1. Wybory dotyczące kapłanów.
  1. Kapłani wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z okręgów wyborczych.
  2. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się dwustopniowo.
   1. Najpierw wybierany jest kandydat w poszczególnych dekanatach.
   2. Następnie w poszczególnych dekanatach całego okręgu wyborczego wybiera się jednego kandydata spośród tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów w poszczególnych dekanatach.
   3. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów z danego okręgu, ostatecznego wyboru spośród nich dokonuje Biskup diecezjalny.
   4. Odpowiedzialnym za wybory w dekanacie jest Ksiądz Dziekan, który powołuje trzyosobową komisję wyborczą.
   5. Odpowiedzialnym za wybory w poszczególnych okręgach jest Ksiądz Dziekan wytypowany przez Biskupa diecezjalnego.
 2. Wybory dotyczące świeckich.
  1. Świeccy są reprezentowani w Radzie przez dwóch przedstawicieli z każdego okręgu wyborczego.
  2. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się trójstopniowo.
   1. Najpierw wybierany jest kandydat z każdej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
   2. Następnie kandydaci wybrani na terenie dekanatu wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela, który staje się także delegatem osób świeckich na V Synod Diecezji Tarnowskiej.
   3. Wybory na obu tych etapach należy poprzedzić pogłębioną dyskusją między kandydatami na wybrane tematy duszpasterskie spośród wyznaczonych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego. Odpowiedzialny za wybory powinien zadbać, aby każdy z kandydatów miał możliwość wypowiedzenia się w trakcie dyskusji.
   4. Wybrani przedstawiciele poszczególnych dekanatów sporządzają pisemne odpowiedzi dotyczące wszystkich zagadnień wyznaczonych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, które wraz z opinią własnego Proboszcza przedstawiane są Biskupowi diecezjalnemu. Na ich podstawie Biskup diecezjalny wybiera członków Rady z danego okręgu.
   5. Odpowiedzialnym za wybory w parafiach jest Ksiądz Proboszcz.
   6. Odpowiedzialnym za wybory w dekanacie jest Ksiądz Dziekan.
 3. Wybory dotyczące członkiń instytutów życia konsekrowanego.
  1. Członkinie instytutów życia konsekrowanego pracujące na terenie Diecezji Tarnowskie wybierają spośród siebie dwie przedstawicielki.
  2. Odpowiedzialną za wybory jest Diecezjalna Referentka instytutów życia konsekrowanego.
 4. Wszelkie wątpliwości w wyborach do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej rozstrzyga Biskup diecezjalny.
­