Biskup Tarnowski Andrzej Jeż dekretem z dnia 04.01.2018. (Nasz znak: OF.I-5.2/9/18) zatwierdził regulamin i zarządził przeprowadzenie wyborów do kandydatów do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej. Regulamin wyborów oraz statut Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej znajdują się na stronie internetowej www.diecezja.tarnow.pl w zakładce Kuria-Dokumenty oraz w załączniku.
W związku z tym bardzo proszę o przeprowadzenie w terminie do 5 marca 2018 roku wyborów do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej. Należy pamiętać, że są one szczególnie ważne w kontekście V Synodu Diecezji Tarnowskiej, ponieważ wybrani członkowie tej Rady będą delegatami na Synod.
Zgodnie z art. 3.2.5 Regulaminu wyboru do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiejdo przeprowadzenia wyborów spośród kapłanów zostali wytypowani następujący Księża Dziekani:

 • okręg bocheński (dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Limanowa, Lipnica Murowana, Tymbark, Ujanowice i Uście Solne) – ks. dr Wiesław Piotrowski.
 • okręg brzeski (dekanaty: Brzesko, Czchów, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Wojnicz i Zakliczyn) – ks. mgr Józef Drabik.
 • okręg dębicki (dekanaty: Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Pilzno i Pustków Osiedle) – ks. mgr Roman Woźny.
 • okręg mielecki (dekanaty: Dąbrowa Tarnowska, Mielec-Południe, Mielec-Północ, Radomyśl i Szczucin) – ks. dr Bogusław Połeć.
 • okręg nowosądecki (dekanaty: Bobowa, Grybów, Łużna, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Ołpiny i Ropa) – ks. dr Jerzy Jurkiewicz.
 • okręg starosądecki (dekanaty: Łącko, Krościenko, Krynica, Piwniczna i Stary Sącz) – ks. mgr Józef Wałaszek
 • okręg tarnowski (dekanaty: Ciężkowice, Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód, Tuchów i Żabno) – ks. dr Adam Nita.

Zgodnie z regulaminem najpierw wybierany jest kandydat z każdego dekanatu w okręgu wyborczym. Wyniki tych wyborów należy przekazać Księdzu Dziekanowi odpowiedzialnemu za wybory w danym okręgu, który na tej podstawie sporządza listę kandydatów w okręgu. Następnie z tej listy kapłani w poszczególnych dekanatach okręgu wybierają jednego kandydata. Wyniki tych wyborów należy przekazać Księdzu Dziekanowi odpowiedzialnemu za wybory w danym okręgu, który na ich podstawie określa kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów w danym okręgu.
Zgodnie z art. 4.2.3 Regulaminu wyboru do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej zostały wyznaczone następujące tematy, które będą stanowiły przedmiot dyskusji poprzedzającej wybory kandydatów świeckich w parafiach i dekanatach:

 • Pomysły na ożywienie w parafii duszpasterstwa młodych małżeństw
 • Metody wspierania rodzin w stawaniu się środowiskiem odkrywania powołań
 • Sposoby ożywienia rekolekcji parafialnych i szkolnych
 • Wiek sakramentu bierzmowania i sposoby właściwego przygotowania kandydatów
 • Sposoby organizacji tzw. „spowiedzi przedświątecznych” (przebieg, godziny itp.) prowadzące do pogłębienia praktyki spowiedzi św. wśród wiernych

Zgodnie z regulaminem najpierw wybierany jest kandydat z każdej Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dekanacie. Wybory te należy poprzedzić pogłębioną dyskusją animowaną przez Księdza Proboszcza na wybrane tematy z wyżej wymienionych. Po niej członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybierają spośród siebie kandydata do wyborów dekanalnych.
Następnie kandydaci z poszczególnych parafii dekanatu gromadzą się, aby wybrać spośród siebie jedną osobę, która staje się kandydatem do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej z danego okręgu, oraz delegatem na V Synod Diecezji Tarnowskiej. Te wybory również należy poprzedzić pogłębioną dyskusją animowaną przez Księdza Dziekana na wybrane tematy z wyżej wymienionych. Ma ona na celu wzajemne poznanie się kandydatów, a co za tym idzie ułatwienie wyboru.
Osoby wybrane z dekanatu sporządzają pisemne odpowiedzi dotyczące wszystkich zagadnień wyznaczonych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, które wraz z opinią własnego Proboszcza przedstawiane są Biskupowi diecezjalnemu. Na ich podstawie Biskup diecezjalny wybiera członków Rady z danego okręgu.

Ks. dr Michał Dąbrówka
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

­