„Rodzina wspólnotą życia i miłości”
(Tarnów, 9.06.2007)

Forum

/Budynek Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności 5/

Godz.10.00

Otwarcie Forum przez Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca

Referat:

„Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemian rodziny polskiej na początku XXI wieku” – dr Irena Kowalska, pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Rodziny
Referat:

„Rodzina pomiędzy mądrością zamysłu Bożego a pomysłami ludzkimi” – Ks. dr Władysław Szewczyk, adiunkt na Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie

Godz.11.45

Przerwa (kawa)

Godz.12.15

Referat: „Relacje w rodzinie a media” – red. Bogdan Sadowski, zastępca dyrektora Redakcji Programów Katolickich TVP
Dyskusja

Godz.13.30

Posiłek w kuluarach

 

/Budynek Duszpastersko-Katechetyczny im. Jana Pawła II, ul. Kapitulna 3/

Godz.15.00

Spotkania panelowe

  1. Rodzina wspólnotą pokoleń
  2. Kryzys wiary w rodzinie szansą duchowego rozwoju
  3. Rodzina środowiskiem wzrastania młodzieży
  4. Sytuacja polskiej rodziny w obliczu nowej fali emigracji
  5. Pomocnicze działania Kościoła wobec rodziny

Godz.17.00

Przerwa

/Katedra Tarnowska/

Godz.17.30

Podsumowanie spotkań panelowych

Godz.18.00

Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego

­