Miejsce:
Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku (ul. Targowa 10).
W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16. rok życia i mają pisemną zgodę (skierowanie) swojego proboszcza. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy pojawi się we wrześniu na portalu internetowym diecezji tarnowskiej (www.diecezja.tarnow.pl) oraz na stronie Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego (www.wdo.diecezja.tarnow.pl). Kandydaci mają wypełnić wymagane dane osobowe, a następnie udać się do swojego księdza proboszcza i poprosić o wyrażenie zgody na udział w takim kursie (on też powinien wypełnić dolną część formularza jemu właściwą).
Wypełniony i opieczętowany formularz kandydaci przywożą w dzień rozpoczęcia kursu i wręczają go prowadzącemu (ks. dr Andrzejowi Dudkowi). Należy dołączyć do niego:

  1. jedno zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm)
  2. oraz 150 zł na pokrycie kosztów kursu.

Warunkiem otrzymania pozwolenia na fotografowanie i filmowanie jest udział w całym cyklu szkoleniowym. Na zakończenie, w dniu kursu, będą wręczane certyfikaty, natomiast imienne identyfikatory, niezbędne do okazywania kapłanom przed celebracją liturgiczną, zostaną wysłane pocztą do każdego z uczestników.

Sposób zgłoszenia uczestnictwa:
Zapisu na kurs można dokonać od 1 października do 15 listopada 2018 r. Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w kursie, muszą zgłosić swój udział w tym okresie drogą elektroniczną bezpośrednio do prowadzącego kurs ks. dr. Andrzeja Dudka.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

­