Księża są proszeni o to, aby na kursie przedmałżeńskim oraz przy okazji pierwszej rozmowy przedślubnej informować narzeczonych, że ich fotograf lub operator kamery ma obowiązek posiadać uprawnienia do rejestrowania uroczystości religijnych w kościele i że przed rozpoczęciem filmowania osoba taka ma przedstawić się księdzu w zakrystii, aby ustalić szczegóły co do możliwości filmowania i fotografowania.

Termin:
Kurs odbędzie się 24 listopada 2018 r.(sobota). Rozpoczęcie o godz. 9.00; zakończenie planowane jest na godz. 15.30 (przewidziana jest również przerwa obiadowa z poczęstunkiem).

­