pdfADORACJA DLA CZŁONKÓW GRUP APOSTOLSKICH
I WSPÓLNOT ZAANGAŻOWANYCH W PARAFII

Kochać Kościół Chrystusowy

Pieśń: „Kłaniam się Tobie”
Chwała Tobie Boże za to, że możemy tu i teraz być razem z Tobą. Zebrani z różnych grup jesteśmy w Tobie jedno, jesteśmy Twoim Kościołem. Wszystko co robimy, czynimy Panie dla Ciebie, we wspólnocie z całym Kościołem powszechnym. To jest piękne i za to Ci dziękujemy.
(Chwila ciszy)
Z Ewangelii Jana: „Nie tylko za nimi proszę, lecz także za tymi, którzy uwierzą we Mnie dzięki ich nauczaniu. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze Mną, a Ja z Tobą, aby i oni byli z nami, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Tę zaś chwałę, którą Mi dałeś, im przekazałem, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Aby byli tak doskonałą jednością, żeby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i umiłowałeś ich tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie, zanim świat powstał” (J 17, 20-24).
(Chwila ciszy)
Ty Panie modlisz się za apostołów i za wszystkich, którzy w Ciebie uwierzą. Modlisz się za Kościół, za każdego z nas, grzesznego i niedoskonałego. Nikt z nas nie jest święty. Jesteśmy wspólnotą grzeszników, ale dążącą do doskonałości w jedności. Taki jest nasz Kościół. Taki Kościół kochamy i jemu chcemy służyć wszyscy razem. W Tobie Jezu jesteśmy jedno! W Tobie i z Tobą Jezu możemy wszystko, jeśli tylko w Ciebie uwierzymy…
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Złącz Panie miłujących Cię”
Boże, dzięki Tobie stanowimy razem jedną wielką rodzinę. Tylko razem z Tobą jesteśmy zdolni do działania i pomocy innym. Tylko w szyku obóz jest silny! Chwała Ci za to! Uchroń nas więc od konfliktów, niezgody, niezrozumienia i niepotrzebnych lęków. Odnów naszego ducha i siły, byśmy w każdej chwili byli gotowi do działania.
Dlatego jednym głosem wołamy: PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY!

  • Do naszego Kościoła, abyśmy wszyscy stanowili jedno…
  • Do naszej parafialnej wspólnoty, byśmy zawsze byli otwarci na wszystkich braci i siostry….
  • Do naszych konkretnych grup i wspólnot działających przy parafii, aby nasza służba nie była wyrazem pychy, egoizmu i wywyższania siebie…
  • Do naszych rodzin i domów, by nigdy nam nie brakło wiary, nadziei, miłości, miłosierdzia i współczucia…
  • Do naszego serca, abyśmy głosili Ciebie zawsze i wszędzie słowem i czynem…

Pieśń: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Panie, Twoim głosem jest cisza. Każde Twoje największe dzieło dokonuje się w ciszy, bez fajerwerków, flashów i huku. Milcząca miłość, którą ukazałeś nam na krzyżu, jest tym, do czego powinniśmy dążyć. I o taką milczącą miłość chcemy Cię prosić, aby móc raz jeszcze wsłuchać się w słowo, które dzisiaj szczególnie do nas kierujesz. Pragniemy się z nim spotkać, dać mu dzisiaj dojść do głosu i pozwolić, aby weszło w nasze życie. Czerpmy z niego siły do działania. Mów więc Panie, bo sługa Twój słucha.
Z Ewangelii Jana: „Nie tylko za nimi proszę, lecz także za tymi, którzy uwierzą we Mnie dzięki ich nauczaniu. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze Mną, a Ja z Tobą, aby i oni byli z nami, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Tę zaś chwałę, którą Mi dałeś, im przekazałem, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Aby byli tak doskonałą jednością, żeby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i umiłowałeś ich tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie, zanim świat powstał” (J 17, 20-24).
(Chwila ciszy)
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem”

kl. Konrad Kilian

pdfADORACJA DLA CZŁONKÓW GRUP APOSTOLSKICH
I WSPÓLNOT ZAANGAŻOWANYCH W PARAFII.

Skarb wiernych

Pieśń: „Upadnij na kolana”
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu! Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu!
Jezu, skryty w białej Hostii! Przyszliśmy przed Twoje oblicze, aby Cię adorować i wysławiać za wszystkie dary, jakimi nas obdarzasz. Pragniemy trwać przed Tobą i wyznawać Ci wszelkie uczucia miłości ku Tobie! Jesteśmy przed Twym Obliczem w postawie pokory. Nie ma nic ponad Ciebie. Dałeś nam siebie w tym kawałku chleba, aby nasze zmysły mogły Ciebie dostrzec, spojrzeć na Twoją kruchość i podziwiać Twoją potęgę. Jezu spoglądający z tej monstrancji, prosimy ześlij Twego Ducha na nas, byśmy mogli z czystymi sercami, wolnymi od rozproszeń, wielbić Twój Majestat.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Złącz Panie miłujących Cię”
Jezu, skarbie naszych serc, ostojo naszych dusz. Jeden dzień w przedsionkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Hojnie darzysz nas łaską i chwałą, nie odmawiasz dobrodziejstw. Sam powiedziałeś, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich” (Mt 18,20). Jesteśmy posłuszni Twoim słowom. Jako wspólnota parafialna gromadzimy się nie tylko na celebrowaniu cotygodniowej Eucharystii, ale także w ciągu tygodnia, aby rozważać Twoje słowo, pogłębiać naszą wiarę, budować wspólnotę naszej parafii oraz dostrzegać Ciebie w potrzebujących. Prosimy podtrzymuj nas w naszych dobrych postanowieniach, błogosław, aby nasza wspólnota była silna jednością i nie było w niej podziałów. Upraszamy, abyś to Ty, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, ku chwale Boga Ojca był nam przewodnikiem po drodze ku wieczności.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Pan blisko jest”
Dziękujemy za kapłanów, którzy posługują w naszej wspólnocie parafialnej, budując ją na Twój wzór. Jezu, Skarbie wiernych, dobry Pasterzu, cichy i pokornego serca, uczyń ich i nasze serca według serca Twego.
Jezu, Dobroci nieskończona, Drogo i Życie nasze! Jako wspólnota parafialna pragniemy błagać Cię za tych, którzy nie mogli dzisiaj trwać przed Twoim majestatem. Dawco życia, spójrz prosimy na chorych i umierających, pokrzep ich w chorobie i daj im łaski potrzebne do zjednoczenia się z Tobą w cierpieniu. Jezu, Nadziejo w Tobie umierających, Życie i Zmartwychwstanie nasze, przyjmij do swojego Królestwa tych, którzy odeszli już z tego świata, aby razem ze świętymi, mogli Ciebie wielbić w niebie. Jezu, Dobroci nieskończona, prosimy wysłuchaj nas.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Z tej biednej ziemi”
Jezu, Ojcze ubogich. Ty nakazujesz abyśmy jako Twoje dzieci, troszczyli się o głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, więźniów i potrzebujących – zapewniając nas jednocześnie, że wszystko co uczyniliśmy jednemu z tych braci Twoich najmniejszych, Tobie uczyniliśmy (por. Mt 25,31-46). Błagamy, nie dozwól, aby nasze oczy odwracały się od tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Skrusz w nas postawę skąpstwa, pychy, chciwości, abyśmy w czasie sądu nad naszą duszą mogli stanąć przed Tobą, sędzią sprawiedliwym, z rękoma wypełnionymi dobrymi uczynkami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Być bliżej Ciebie chcę”
Synu Boga Żywego, nasze życie jest wypełnione miłością ku Tobie. Duch, którego otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, niech nas umacnia swoimi darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, abyśmy służyli ku chwale Boga, dobru Kościoła i na nasz duchowy pożytek.
Na koniec pokornie błagamy, aby nasza miłość ku Tobie – Bogu prawdziwemu – wszystko znosiła, wszystkiemu wierzyła, we wszystkim pokładała nadzieję, wszystko przetrzymała. Aby miłość ku Tobie nigdy nie ustała!
Tą krótką modlitwą pragniemy pożegnać się z Tobą, Panie. Dziękujemy za czas adoracji. Wierzymy, że wysłuchujesz nasze prośby, ale nie jak my chcemy, lecz jak Ty tego chcesz. Prosimy więc – niech się tak stanie! Amen.
Co dzień rozważam Twoje słowa,
W których nauczasz nas jak żyć.
Lecz choć powtarzam wciąż od nowa,
Nie łatwo mi Twym uczniem być.
Tak chciałbym iść za Twym przykładem,
I życiem Tobie oddać cześć;
Lecz duch i ciało są zbyt słabe,
By ciężar krzyża z Tobą nieść.
Wiec wybacz Panie słabość moją,
Która do grzechów wciąż mnie pcha.
Przyjm szczerą miłość moją,
Która niech na wiek wieków trwa.
Amen.
Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem”

kl. Mateusz Szwabowski

 

 

­