pdfADORACJA DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
Serce mówi do serca

Pieśń: „O zbawcza Hostio”
„Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaje. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty Panie, już znasz je w całości” (Ps 139,1-4)
Na progu kolejnego Wielkiego Postu stajemy przed Tobą, Jezu Chryste ukryty w niepokalanej Hostii. Wraz z psalmistą wyrażamy nasz zachwyt nad Twoją wszechmocą. Ty wszystko wiesz. Ty znasz nasze pragnienia i miłość, jaką pałamy ku Tobie. Ty wiesz również jak nie raz bardzo oddalamy się od Ciebie, od Twojego słowa, od Twoich sakramentów. Mimo to prosimy Cię, wejrzyj na nas zgromadzonych w tej świątyni i wysłuchaj naszą pokorną i ufną modlitwę. Odnów w nas szczególnie łaski i dary Ducha Świętego otrzymane w sakramencie chrztu świętego i bierzmowania.
Pieśń: „Przyjdź Duchu Święty ja pragnę”
„Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, Światło odwieczne!”. Najświętsze, najbardziej miłujące Serce Jezusa, ukryte w Najświętszym Sakramencie – uwielbiamy Ciebie naszą miłością i czcią, żarliwym uczuciem i wolą najbardziej poddaną. Ty z miłości do rodzaju ludzkiego i dla nas, pozostawiłeś siebie całego w tym białym Chlebie. Uwielbiamy Ciebie jako początek i źródło wszystkiego, co istnieje w świecie. Uwielbiamy Ciebie Boże, jako prawdziwe i jedyne Światło, które oświeca ścieżki naszego życia. Uwielbiam Cię wieczyste Słowo, za Twoje zstąpienie i przyjęcie naszej ludzkiej natury.
Pieśń: „Cały świat niech śpiewa „
„Czym się Panu odpłacę, za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana” (Ps 116,12-13). Chryste nasz Królu i Panie, przyjmij teraz nasze dziękczynne wołanie. Wiemy, że wszystko co mamy, pochodzi wyłącznie od Ciebie i jest Twoim darem. Obdarz nas duchem nieustannej wdzięczności i radości za obfitość Twoich dobrodziejstw.
Powtarzamy: DZIĘKUJEMY PANIE BO JESTEŚ DOBRY!

 • Za Twoje słowo i chleb eucharystyczny…
 • Za Twoje natchnienia do czynienia dobra…
 • Za radość i pokój w naszych sercach…
 • Za sakramenty, w których pomnażasz w nas łaskę…
 • Za okazywane nam miłosierdzie…
 • Za Ducha Świętego, którego pełnię otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania

Pieśń: „Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie”
Panie mój, Tyś jest Bogiem nieskończenie miłosiernym. Kochasz wszystkie rzeczy, które stworzyłeś. Jesteś miłośnikiem dusz. Oddaliliśmy się jednak od Ciebie przez nasz grzech. Jest on czymś nieskończenie gorszym niż głód, niż wojna, niż zaraza. Błagamy Cię, otwórz nasze oczy i serca abyśmy przez wielkie miłosierdzie Twoje i łaskę, odkryli czym jest grzech.
Powtarzamy: PRZEBACZ PANIE LUDOWI TWOJEMU!

 • Za zaniedbywanie codziennej modlitwy i lektury Pisma Świętego…
 • Za niedbałe przygotowywanie się do Eucharystii i nieuważne jej przeżywanie…
 • Za zaniedbanie pielęgnowania w sobie darów Ducha Świętego…
 • Za złe świadectwo dawane innym…
 • Za zniechęcenie do czynienia dobra…

Pieśń: „Panie przebacz nam”
„Zostań ze mną, a wtedy jaśnieć zacznę tak, jak Ty jaśniejesz: tak jaśnieć, aby być światłem dla innych.” Jako wspólnota zgromadzona przed Twoim Obliczem wierzymy mocno w Twoje słowa: „jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie.” (por. Mt 18,19). Prosimy Cię, zechciej wysłuchać naszych błagań.
Wołamy: PANIE WYSŁUCHAJ MODLITWĘ NASZĄ!

 • O pomnożenie w nas cnót: wiary, nadziei i miłości…
 • O odnowienie w sobie darów Ducha Świętego…
 • O dobre przeżycie rozpoczynającego się Wielkiego Postu…
 • O ducha pokuty i wstrzemięźliwości…
 • O obfite owoce V Synodu Diecezji Tarnowskiej

„Boże mój, wyznaje, że Ty możesz rozświetlić moją ciemność. Wyznaje, że Ty jeden to możesz. Pragnę, aby ciemność moja została rozświetlona. Nie wiem, czy to uczynisz, ale wiem, że możesz tak uczynić i że ja tego pragnę. To już dostateczne racje, abym prosił o to, o co mi przynajmniej prosić nie zabroniłeś. Przyrzekam, że dzięki łasce Twojej, o którą proszę, przyjmę wszystko, o czym będę pewny, że jest prawdą, jeśli kiedykolwiek dojdę do pewności. I z pomocą Twej łaski będę się wystrzegał wszelkiego oszukiwania samego siebie.” Amen.
Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem „

Teksty oparte na pismach bł. Jana Henryka Newmana. [w: J.H Newman Rozmyślania i modlitwy. tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1967]

kl. Mateusz Bugno

pdfADORACJA DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Pieśń: „Upadnij na kolana”
Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie by trwać w Twojej obecności, wpatrywać się w Ciebie, adorować Cię. Chcemy jak święty Jan wsłuchiwać się w rytm bicia Twojego serca, dostrajać nasze serca do Twojego.
Przychodzimy do Ciebie, każdy z osobna, ale jako jedno – jako wspólnota parafialna. Chcemy się modlić za siebie nawzajem, tak jak wspólnota zgromadzona w wieczerniku. Ty dajesz nam swojego Ducha, posyłasz Go, aby wszystko odnowił.
Pieśń: „Duchu Ogniu, Duchu Żarze”
Panie Jezu Ty wiesz, że jesteśmy słabi, grzeszni, ranimy Ciebie i innych, obiecujemy poprawę i znów upadamy często w te same grzechy. Jednak Ty nie nudzisz się przebaczaniem, ciągle nas szukasz. Teraz za te nasze niewierności chcemy Cię przepraszać.
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ JEZU!

 • Za brak wiary w prawdy zawarte w Ewangelii…
 • Za zaniedbanie codziennej modlitwy…
 • Za nadużywanie Twojego świętego Imienia
 • Za zły przykład dawany innym…
 • Za wszystkie grzechy popełnione…

Pieśń: „Panie, przebacz nam”
W minionym tygodniu spotkało nas wiele dobra, którego doświadczyliśmy od innych, ale przede wszystkim od Ciebie. Ty ciągle się o nas troszczysz, nigdy o nas nie zapominasz. Za to wszystko chcemy Ci wyrazić naszą wdzięczność.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE!

 • Za Twoją obecność, tu pośród nas pod postacią chleba…
 • Za to, że możemy w godnych warunkach, w naszym kościele, zanosić do Ciebie błagania…
 • Za Twoje miłosierdzie, którym nas dotykasz w sakramencie pokuty…
 • Za wszystkich ludzi dobrego serca, których stawiasz na naszej drodze…
 • Za nasza wspólnotę, która trwając razem na modlitwie, staje się prawdziwie Twoim Ciałem…
 • Za wszystkie dobro nam i innym wyświadczone…

Pieśń: „Dziękujemy Ci Ojcze nasz.”
Jezu, żyjemy dzięki twojej łasce, nie ma niczego co posiadamy, a co nie pochodziłoby od Ciebie. Wzywasz nas do coraz doskonalszego pójścia za Tobą, ale nie tylko wzywasz, lecz pomagasz nam na tej drodze. Jesteśmy jak dzieci, które same nic nie są wstanie uczynić, lecz mogą zawsze liczyć na Twoją hojność. Sam mówisz: „proście a będzie wam dane” (Mt 7,7), dlatego wierząc w nieomylność Twych słów prosimy.
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ PANIE!

 • O wiarę w Twoją obecność pośród nas…
 • O ducha modlitwy w naszych rodzinach…
 • O gorące pragnienie świętości…
 • Abyśmy wychowywali nasze dzieci w wierze katolickiej i miłości do ojczyzny…
 • O wysłuchanie wszystkich próśb naszych…

Pieśń: „Być bliżej Ciebie chcę”
Na koniec naszego spotkania z Tobą Jezu, chcemy Ci zawierzyć dzieło V Synodu naszej diecezji, wszystkich zaangażowanych w jego przygotowanie, by byli otwarci na działanie Ducha Świętego i by odnowili nasz Kościół lokalny na wzór Chrystusa:
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła
owocnie przeżyli synod diecezjalny.
Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym,
odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski,
i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
Módlcie się za nami! AMEN

Pieśń: „Kłaniam się Tobie”

kl. Przemysław Dyrek

pdfADORACJA DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
Jezus posyła nam swego Ducha

Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem”
Jezu Chryste, utajony w tym białym kawałku chleba, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby choć na chwilę zatrzymać się w naszym zabieganym życiu. Tak często na co dzień zapominamy o tym, że całe nasze życie jest tylko małym elementem w Twoim planie naszego zbawienia. Prosimy Cię więc, abyś zesłał Twego Ducha, aby uświadamiał nam od Kogo pochodzimy, do Kogo zmierzamy, i Kto przez cały czas przy nas czuwa.
Jezu  ty powiedziałeś św. siostrze Faustynie: „Nie będziesz sama, bo ja jestem z tobą zawsze i wszędzie; przy sercu moim nie bój się niczego. […] Wiedz o tym, że oko moje śledzi każdy ruch serca twego z wielką uwagą. Biorę cię na tę osobność, abym sam kształtował serce twoje według przyszłych zamiarów swoich. Czego się lękasz? Jeżeli jesteś ze mną, kto się ośmieli dotknąć ciebie? Jednak cieszę się niezmiernie, że mi mówisz swoje obawy. Córko moja, mów mi o wszystkim tak prosto i po ludzku, sprawisz mi tym wielką radość; ja cię rozumiem, bo jestem Bogiem-Człowiekiem. Ta prosta mowa serca twojego milsza mi jest aniżeli hymny układane na cześć moją. Wiedz, córko moja, że im twoja mowa jest prostsza, tym więcej mnie pociągasz ku sobie. A teraz bądź spokojna przy sercu moim...(Dzienniczek 797).
(Chwila prywatnej rozmowy z Jezusem w ciszy)
Jak wielką miłością darzysz nas Panie. Pragniesz słuchać o naszych troskach, lękach. Pragniesz naszych słów, a my nie jesteśmy tego w stanie odwzajemnić nawet w najmniejszym stopniu. Prosimy więc, abyś zesłał nam swego Ducha, aby uzdalniał nas do miłości, wdzięczności i uwielbienia, aby pociągał nasze serca do słuchania Twoich słów, które zostawiłeś nam w Ewangelii, abyśmy choć trochę mogli się do Ciebie upodabniać.
Pieśń: „Kochajmy Pana”
Panie, tak często czujemy się słabi, bezsilni. Wszystkie nasze lęki wypływają właśnie z poczucia niemocy. Boimy się, że nie damy rady sprostać wymaganiom życia, podołać trudnym sprawom, wydostać się z naszych licznych problemów. Być może boimy się o nasze zbawienie. Tak często nie pamiętamy o tym, że wszystko zależy od Ciebie, że tyle otrzymamy Twojej łaski, na ile będziemy się w stanie na nią otworzyć. Staramy się zasłużyć na zbawienie zapominając, że Ty już nas odkupiłeś i że Tobie najbardziej zależy na naszym zbawieniu, bo nas kochasz i pragniesz mieć u Siebie. Do nikogo z nas nie żywisz urazy, ale pragniesz nam wszystko przebaczyć, czekasz tylko na najmniejszy przejaw naszego żalu i zaufania w Twoje miłosierdzie. Pragniemy więc teraz w chwili ciszy przeprosić cię za brak zaufania i miłości względem Ciebie.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Panie przebacz nam”
Synu Boży, zbawienie nie jest czymś, co trzeba sobie wypracować, na co trzeba zasłużyć. Zbawienie jest darem, który po prostu trzeba przyjąć. Jeśli ktoś nie zdołał się zbawić, to tylko dlatego, że nie chciał przyjąć Twojego daru, że szukał swojego szczęścia w ziemskich dobrach, przyjemnościach, że gardził Twoją miłością, że miał swój plan na życie, który był sprzeczny z Twoim. Ty najlepiej wiesz czego nam potrzeba, co służy naszemu dobru. Dlatego pragniemy podporządkować swoje życie Twojej woli. Chcemy Cię uznać za Zbawiciela i Pana naszego życia. Pismo Święte poucza nas, że nikt nie może powiedzieć, że jesteś jego Panem bez pomocy Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Go w sakramentach chrztu i bierzmowania, ale jakże często o Nim zapominamy. Dlatego prosimy Cię, abyś odnowił w nas moc swego Ducha, aby On pomagał nam kształtować nasze życie według Twego zamysłu. Nie pozwól nam podchodzić z obojętnością do pieczęci, jaką wycisnęło, lub wyciśnie na naszych duszach bierzmowanie, bo to byłaby postawa odrzucenia daru Twojego zbawienia.
Pieśń: „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Jeden i Ten sam Duch jest przyczyną zbawienia wszystkich ludzi. Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Tak jak odnoszę się do swego bliźniego, taki też mam stosunek do Ducha Świętego. Prosimy Cię więc Jezu, abyś wlał w nas miłość do każdego brata i siostry, zwłaszcza tych, którzy nas zranili, do których czujemy złość, odrazę, niechęć. Niech owocem tej medytacji będzie pozytywne nastawienie do każdego, bo przecież ty sam powiedziałeś: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). Niech w tym postanowieniu wspomaga nas Maryja, która w najdoskonalszy sposób potrafi kochać Boga w każdym człowieku.
Pieśń: „Upadnij na kolana”

kl. Łukasz Kuczaj

pdfADORACJA DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
Weźmijcie Ducha Świętego

Pieśń: „O milcząca hostio biała”
Przychodzimy Jezu przed Twoje Święte Oblicze, aby móc Cię adorować obecnego wśród nas w tym eucharystycznym chlebie. Uwielbiamy Cię za Twoją pokorną obecność pośród nas. Trwając w postawie klęczącej, chcemy Ci Panie wyznać naszą wiarę. Ufamy w to, że pragniesz nas przemieniać każdego dnia, a szczególnie w tej chwili, w której spotykamy Cię twarzą w twarz. Wszystkie nasze troski chcemy oddać Tobie, abyś Ty się nimi zajął. Prosimy Cię Panie, daj nam Twego Ducha. Niech On modli się w nas, niech dodaje nam sił, abyśmy potrafili każdego dnia walczyć z naszymi słabościami, abyśmy potrafili dźwigać nasz krzyż – skarb, który otrzymujemy od Ciebie, by się uświęcać w naszej codzienności.
Dziękujemy Ci Panie za całą naszą wspólnotę parafialną. Pamiętamy w naszych modlitwach o naszych bliskich, o zmarłych z naszych rodziny, o chorych i cierpiących z naszej parafii, którzy łączą się z nami w sposób duchowy. Szczególnie chcemy pamiętać o młodzieży, która przyjąwszy sakrament bierzmowania – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, ma wykonać to trudne zadanie, jakim jest wytrwanie w łasce przez całe życie.
Ty nam powiedziałeś: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22). Prosimy Cię więc, daj nam Ducha Twego, abyśmy zawsze kroczyli drogami zbawienia.
Pieśń: „Duchu Święty przyjdź”
Panie Jezu Chryste, Ty z miłości do nas przyszedłeś na świat, aby odkupić nas od śmierci wiecznej. Mimo, że odwróciliśmy się od Ciebie, Ty nie zostawiłeś nas samych, ale zostałeś z nami pod postaciami chleba i wina. Chcemy Ci dziękować za Twoją hojność:
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CIĘ JEZU!

 • Za Twoją miłość do każdego człowieka, która kazała Ci umrzeć za nasze grzechy…
 • Za Twoje łaski, które zsyłasz na nas każdego dnia…
 • Za Twoje miłosierdzie, które ciągle nam okazujesz…
 • Za Twój Kościół, który czyni nas braćmi i siostrami…
 • Za Twoich kapłanów, którzy posilają nas słowem Bożym i Eucharystią…

(Chwila ciszy)
„Błogosławcie, narody, Boga naszego i dajcie słyszeć głos chwały Jego! On włożył życie w duszę moją i nie dał się zachwiać nogom moim. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i miłosierdzia swego ode mnie” (Ps 66, 8-9.20)
Pieśń: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Panie Jezu Chryste, mimo naszych chęci i starań jesteśmy słabi i ciągle upadamy. Jednak te grzechy przypominają nam, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Ty nas podnosisz do nowego życia w Tobie, bo rzeczą ludzką jest upaść, a rzeczą boską jest powstać z tego upadku. Wiemy, że nie jesteśmy godni, aby oglądać Twój majestat. Pragniemy Cię przeprosić, o Panie, za wszelkie zło, które jest naszym udziałem:
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ JEZU!

 • Za to, że lekceważymy Twoje natchnienia…
 • Za obojętność w słuchaniu Twojego słowa i częsty brak świadomego uczestnictwa w Eucharystii…
 • Za to, że czasami wstydzimy się przyznać do Ciebie…
 • Za to, że tak szybko odchodzimy od naszych postanowień i tak szybko wracamy do naszych grzechów…
 • Za brak zaangażowania w życie parafialne…

(Chwila ciszy)
O Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Pieśń: „Panie, przebacz nam”
Panie Jezu Chryste, Ty mówisz „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Przychodzimy więc do Ciebie, Miłości Przedwieczna, także z naszymi prośbami i potrzebami. Ty zawsze wysłuchujesz naszych modlitw, mimo, że my nie spełniamy Twoich nakazów. Chcemy Cię prosić w naszych intencjach oraz w intencjach naszych bliskich, które nosimy w sercach. Wysłuchaj nas i dawaj nam Swego Ducha. Niech każdy z nas – Nim natchniony – wyjdzie z tej świątyni pełen zapału do pracy nad sobą i do głoszenia Twojej Ewangelii:
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ JEZU!

 • O pomnożenie w nas cnót: wiary, nadziei i miłości…
 • O dary Ducha Świętego…
 • O umocnienie w cierpieniu…
 • O łaskę szczerego żalu za grzechy…
 • O miłość i zgodę w naszych rodzinach…

(Chwila ciszy)
Trwamy przed Tobą Panie w chwili ważnej dla naszej diecezji, bowiem w przededniu synodu. Jest to dla nas szansa do zwrócenia się ku Tobie na nowo. Daj nam Panie łaskę, abyśmy przez dobre wybory zbliżyli się do Ciebie:
Boże w trójcy Świętej Jedyny,
obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła
owocnie przeżyli synod diecezjalny.
Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym,
odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski
i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!
Pieśń: „Kochajmy Pana”
Dziękujemy Ci Jezu, za ten czas, który spędziliśmy z Tobą czerpiąc siłę do głoszenia Ewangelii w naszych rodzinach, miejscach pracy. Niech Twój Święty Duch sprawi, aby żadna
z Twoich łask nam ofiarowanych nie została zmarnowana, ale aby każda była wykorzystana zgodnie z Twoją wolą, ku Twojej chwale. „Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki” (Dn 3, 57).
Pieśń: „Twoja cześć, chwała”

kl. Adam Wójcik

 

 

 

­