pdfADORACJA DLA RODZICÓW
Modlitwa fundamentem rodziny

Pieśń: „Zróbcie Mu miejsce”
Jezu Chryste, obecny pod postacią białej Hostii, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Zbawieniem. Twój Duch gromadzi nas tutaj przed Tobą. Jesteśmy, aby Cię adorować i uwielbiać. Chcemy tę chwilę poświęcić na zatrzymanie się, na wpatrywanie się w Ciebie – na modlitwę. To właśnie modlitwa była czymś bardzo ważnym dla Ciebie, przenikała ona całe Twoje życie. Ty Panie stale się modliłeś. Twoja modlitwa była tak wyjątkowa, że uczniowie prosili Cię, abyś nauczył ich modlić się (por. Łk 11,1).
Również i my dzisiaj chcemy Cię prosić, abyś uczył nas modlić się, abyśmy zrozumieli, że fundamentem każdej rodziny powinna być właśnie modlitwa. Dłuższa, czasem może krótsza ze względu na liczne obowiązki domowe, ale zawsze szczera i wypływająca z głębi serca. Chcemy teraz właśnie zanurzyć nasze serca w prawdziwej modlitwie. Poślij nam Panie Twego Ducha, który napełni nas swoimi darami.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Jezu, Ty ciągle jesteś obecny w naszym życiu, a tak często tego nie zauważamy. Gdy wszystko jest w porządku, łatwo przypisujemy sukces sobie, zapominając o Twojej opiece nad każdym z nas z osobna i nad całymi naszymi rodzinami. Dlatego chcemy teraz z wielką pokorą wyrazić naszą wdzięczność.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU!

 • Za głęboką wiarę w naszych rodzinach i za podtrzymanie tych, którzy wątpią…
 • Za to, że możemy przyjmować Cię w Komunii św. i przedłużać to spotkanie dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu…
 • Za to, że przekazałeś nam, jak należy się modlić i posłałeś nam Ducha Świętego, aby wspierał naszą modlitwę…
 • Za tych wszystkich, którzy nauczyli nas modlitwy, począwszy od najprostszego pacierza, aż po głęboką modlitwę wewnętrzną…
 • Za to, że dałeś nam swoją Matkę, aby opiekowała się naszymi rodzinami…

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Ojciec z miłości do swych stworzeń posłał nam Ciebie, abyś nas zbawił. Ty odkupiwszy nas, nie chciałeś pozostawić nas samych i posłałeś nam swego Ducha. Tak często odrzucamy lub wręcz próbujemy zniszczyć dary, którymi napełniasz nasze rodziny. Nie przyjmujemy tak wielu Twoich łask, za co chcemy Cię teraz przeprosić.
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE JEZU!

 • Za to, że nie byliśmy dla innych chrześcijan wzorem…
 • Za to, że ktoś słusznie może powiedzieć o nas, iż nie jesteśmy ludźmi modlitwy…
 • Za brak łączenia naszego życia z modlitwą…
 • Za to, że łatwo zapominamy o odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas – wychowawcach…
 • Za brak częstej modlitwy o dary Ducha Świętego…
 • Za wszelkie przejawy zgorszenia wobec tych „najmniejszych”…
 • Za brak nieustannego rozniecania miłości małżonków…

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Panie, przebacz nam”
Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane” (Łk 11,9). Świadomi swojej grzeszności i swoich słabości, chcemy Cię prosić o wszystko to, czego potrzebujemy, aby nasze domy były „Bogiem pełne”. Rozważając prośby Modlitwy Pańskiej, pragniemy jeszcze ściślej zawierzyć się Ojcu Niebieskiemu przez Twoje wstawiennictwo Chryste.
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE JEZU!

 • O ufność wobec Boga, który będąc naszym Ojcem, opiekuje się nami i chce dla każdego ludzkiego stworzenia jak najlepiej…
 • O wymawianie Bożego imienia z największym szacunkiem i nie nadużywanie Go dla narzucenia własnej woli…
 • Abyśmy mogli cieszyć się wieczną szczęśliwością z przebywania w Bożym Królestwie…
 • Aby nasze rodziny wypełniały w swoim życiu tylko Boża wolę…
 • Aby członkowie każdej rodziny umieli wybaczać sobie nawet największe winy…
 • O zachowanie każdego z nas od pokus i niewłaściwych pragnień…

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Być bliżej Ciebie chcę”
Z Księgi Psalmów: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę” (Ps 23,1-3).
Jezu Chryste, nasz Panie. Ty jesteś naszym pasterzem, Ty opiekujesz się każdym z nas. Doświadczyliśmy mocno Twojej obecności w tej krótkiej chwili adoracji. Chcemy wrócić stąd do naszych domów umocnieni Twoim błogosławieństwem. Pragniemy w najbliższym czasie zwrócić szczególną uwagę na naszą modlitwę – a będzie ona taka, jaka będzie modlitwa całych naszych rodzin. Tobie powierzamy również wszystkie nasze obowiązki związane z wychowaniem dzieci, bo Ty sam poleciłeś nam szczególną nad nimi opiekę. Błogosław rodzicom w ich trudzie wychowania i pozwalaj im mocniej rozumieć, że Kościół Boży zawsze stoi na straży dobra każdego człowieka. Niech nieustannie towarzyszy nam świadomość, że to właśnie modlitwa jest fundamentem każdej rodziny. Bądź uwielbiony, teraz i na wieki wieków. Amen.
Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”

kl. Stanisław Chełmecki

 

­