pdfADORACJA DLA MŁODZIEŻY
Wyrusz w drogę z Jezusem

Pieśń: „Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych”
Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, by napełnić się blaskiem bijącym od Ciebie z monstrancji. Chcemy Ci mówić o tym, co dla nas ważne, co nas dotyka, co nas boli, o wszystkim tym co składa się na nasze życie. Chcemy dzielić się z Toba wszystkim tak, jak z najlepszym przyjacielem.
(Chwila ciszy)
Przychodzimy do Ciebie również, aby wsłuchać się w to, co Ty masz nam dzisiaj do powiedzenia. Prosimy Cię Panie, ześlij nam swego Ducha, aby to spotkanie z Tobą przemieniło nasze życie. Aby bił z niego blask radości, którą będziemy potem mogli podzielić się z innymi.
Pieśń: „Duchu Święty przyjdź”
Z Ewangelii według św. Marka: „Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mk 10,17-30).
(Chwila ciszy)
Jezu, Ty wyruszasz w drogę i również nas zapraszasz do tego, byśmy wyszli z naszych domów i schematów naszego życia, ku niebieskiemu Jeruzalem. Sami jednak nie jesteśmy w stanie pokonać trudności i przeciwności, jakie spotykamy na drodze naszego życia. Dlatego stajemy dzisiaj przed Tobą, aby dziękować Ci za to, że jesteś z nami w każdej chwili naszej codzienności. Jesteś pomimo tego, że często Twojej obecności nie dostrzegamy.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE!

 • Za to, że każdego dnia oczekujesz na nas w tabernakulum oraz podczas każdej Mszy Świętej…
 • Za Twoją obecność w drugim człowieku…
 • Za to, że możemy nazywać się dziećmi Boga…
 • Za to, że możemy zwrócić się do Ciebie z każdym naszym problemem…
 • Za to, że posłałeś nam swojego Ducha, dzięki któremu możemy się modlić…
 • Za to, że dałeś nam rodziców, którzy wychowali nas w wierze…
 • Za to, że możemy być dzisiaj blisko Ciebie...

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Jak dobrze jest dziękować Ci Panie”
Panie Jezu, tak jak bogaty młodzieniec klękamy przed Tobą, aby pytać o to, co jest dla nas istotne. Wszystkie te pytania sprowadzają się do jednego – najważniejszego – które zadał młodzieniec z Ewangelii: „co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Za młodzieńcem z Ewangelii chcemy prosić Cię Jezu o pomoc w odnalezieniu odpowiedzi na to najważniejsze pytanie.
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ PANIE!

 • O wytrwałą wiarę…
 • O jeszcze większą miłość do Ciebie…
 • O umocnienie w nas darów Ducha Świętego…
 • O znajdywanie w każdym dniu chwili na modlitwę i rozmowę z Tobą …
 • O to byśmy zawsze szukali rozwiązań naszych problemów na kartach Pisma Świętego…
 • O to byśmy potrafili dostrzegać Ciebie i Twoje działanie w małych rzeczach…
 • O to byśmy umieli świadczyć o Tobie naszym życiem…

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Panie proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne”
Ty Panie, odpowiadając na trudności młodzieńca wskazujesz na przykazania, które są drogowskazami na drodze do świętości. Wiemy, że wierność tym drogowskazom doprowadzi nas do świętości. Jednak z własnej słabości i ułomności często przekraczamy i nie wypełniamy Twoich wskazówek. Dlatego chcemy Cię teraz przeprosić za to wszystko, czym obraziliśmy Ciebie, tym samym zbaczając z wskazanej przez Ciebie ścieżki.
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!

 • Za lekceważenie codziennej modlitwy porannej i wieczornej…
 • Za to, że zbyt rzadko przychodzimy, aby się z Tobą pojednać w sakramencie pokuty…
 • Za każdą zmarnowaną okazję do lepszego poznania Ciebie…
 • Za to, że poprzez swój sposób postępowania nie świadczymy o przynależności do Ciebie…
 • Za każdą niewierność przykazaniom, które nam dałeś dla naszego dobra…
 • Za to, że jeszcze zbyt mało kochamy naszych bliźnich…
 • Za wszystkie grzechy i niewierności nasze …

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Panie, przebacz nam”
Panie Jezu, Ty spoglądasz na każdego z nas z wielką miłością. Każdy z nas jest Twoim przyjacielem. Każdego z nas wzywasz do pójścia za Tobą. Jednak każdego wzywasz w inny sposób. Jedni są wezwani, aby realizować Twoje powołanie przez życie małżeńskie, inni odczują szczególne powołanie do służby Tobie i ludziom w kapłaństwie oraz życiu zakonnym. Napełnieni tą miłością, która wypływa ze spotkania z Tobą, chcemy wstać z kanapy naszego życia, aby iść i kochać, zarówno Ciebie jak i każdego człowieka. Błogosław nam Panie na trudy naszego ciągłego kroczenia za Tobą.
Pieśń: „Chlebie najcichszy”

kl. Grzegorz Stachnik

pdfADORACJA DLA MŁODZIEŻY
Otworzyć się na moc Ducha Świętego

Pieśń: „Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych”
Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, przychodzimy do Ciebie, aby oddać Ci należny hołd uwielbienia i dziękczynienia. Wierzymy, że Ty naprawdę jesteś ukryty w kawałku białego chleba. Klęcząc przed Tobą, chcemy opowiedzieć Ci o naszej codzienności, chociaż wiemy że Ty znasz ją najlepiej. Czas spędzony w Twojej świętej obecności jest dla nas czasem przemienienia i zaczerpnięcia nowych sił. Oddajemy się Tobie całkowicie na czas tej adoracji. Chcemy na chwilę zatrzymać się z dala od hałasu tego świata i otworzyć się na Ciebie. Panie Jezu, prosimy Cię, niech nas ogarnie łaska Twa, Duch Twój Święty niech dotknie nas!
(Chwila ciszy)
Pieśń: „W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie”
„Błogosław, duszo moja, Pana,
I całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana
I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie Twoje wybawia od zguby
Obdarza cię łaską i zmiłowaniem” (Ps 103,1-4)
Panie Jezu, pragniemy Ciebie uwielbiać za Twoją nieskończoną miłość i obecność pośród nas! Ty nigdy nas nie opuszczasz! Nigdy nie przestaniemy dziękować Ci za Twojego Ducha – za to, że to właśnie On pomaga nam wznosić do Ciebie nasze uwielbienie. Z miłości posłałeś Go do nas, a dzięki Niemu możemy mówić do Twojego i naszego Ojca, który jest w niebie „Abba!” – Tatusiu. Dlatego w Duchu Świętym pragniemy podziękować Ci za każdą łaskę, za każde dobro, jakie z Twojej miłości otrzymaliśmy.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI JEZU!

 • Za to, że posłałeś nam swojego Ducha, który przychodzi z pomocą naszej modlitwie…
 • Za to, że zawsze jesteś z nami, niezależnie od naszych decyzji…
 • Za Twoją pomoc w naszych codziennych problemach…
 • Za Twoją obecność, nawet gdy my o Tobie zapominamy…
 • Za możliwość tego potkania z Tobą…

Pieśń: „Jezu miłosierny, poślij swego Ducha”
(Chwila ciszy)
Z Ewangelii według św. Mateusza: „Gdy wychodzili z Jerycha, szedł za Nim wielki tłum ludzi, a przy drodze siedziało dwóch niewidomych. Dowiedzieli się, że Jezus przechodzi tamtędy i krzyczeli: Zlituj się nad nami, Panie, Synu Dawida! Tłum karcił ich i kazał im zamilknąć. Ale oni tym bardziej krzyczeli: Zlituj się nad nami, Panie, Synu Dawida! Wtedy Jezus zatrzymał się, przywołał ich i zapytał: Co chcecie, abym wam uczynił? Odpowiedzieli Mu: Panie, otwórz nam oczy. Jezus ulitował się, dotknął im oczu, a oni zaraz przejrzeli i poszli za Nim” (Mt 20,29-34).
Chryste, nasz najlepszy Pasterzu! Przychodząc do Ciebie, jesteśmy świadomi naszych upadków i grzechów. Wielu z nas czuje, że gubi się na drogach swojego życia. Nasze oczy są przesłonięte, albo całkiem zamknięte, bo tak bardzo dotknęła nas rzeczywistość grzechu. Chcemy – przypominając sobie historię niewidomych spod Jerycha – pamiętać o tym, że Ty Panie Jezu chodzisz drogami naszych miejscowości. Pragniesz otwierać nam oczy i zdejmować z nich brud – a więc przebaczać nasze grzechy. Ty zawsze pragniesz spotkania z nami! Daj nam zapał i natchnienia Ducha, abyśmy znaleźli drogę do Ciebie, która pomoże nam zobaczyć Twe miłosierne spojrzenie. Choćby nawet kosztowało nas to dużo zaparcia się siebie – tak, jak Zacheusza, który by Ciebie zobaczyć wspiął się na sykomorę. Prosimy Cię o to, by nasze spojrzenia spotkały się z Twoim spojrzeniem na nas, byśmy dzięki temu mogli w prawdzie spojrzeć na własne życie. Jezu, wierzymy że zapatrzenie w Twój miłosierny wzrok wzbudzi w nas chęć poprawy i nawrócenia. Aby tak się stało, klęcząc przed Twym świętym obliczem, pragniemy przepraszać Cię za nasze wszystkie grzechy i zaniedbania.
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ JEZU!

 • Za brak wiary w Twoją obecność w Eucharystii…
 • Za brak modlitwy, która jest szczególnym spotkaniem z Tobą…
 • Za to, że nie znajdujemy czasu na lekturę Pisma Świętego, gdzie zostawiłeś nam testament swej miłości…
 • Za lekceważenie Twego zaproszenia na niedzielną ucztę…
 • Za to, że w chwilach próby nie spoglądamy na Twe oblicze, szczerze wołając o pomoc…

Pieśń: „Ukaż mi Panie swą twarz”
(Chwila ciszy)
Panie, Ty nie tylko pragniesz przebaczać nam nasze grzechy, ale więcej! Chcesz dać nam nowe serce! Prorok Ezechiel pięknie zapisał Twe słowa: „Zabiorę was spomiędzy narodów, zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyprowadzę do waszej ziemi. Pokropię was czystą wodą, aby was oczyścić. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Dam wam serce nowe i nowego ducha ześlę do waszego wnętrza. Wyjmę z waszej piersi serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Poślę do waszego wnętrza mojego Ducha i sprawię, że będziecie postępowali według moich nakazów i zachowywali moje prawo” (Ez 36,24-27).
Jezu Chryste! Dobrze wiemy, że każdy z nas potrzebuje nowego serca, a tym który może nam je dać jesteś Ty! Wiemy, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić, dlatego pragniemy z ufnością zwrócić się do Ciebie!
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ JEZU!

 • O prawdziwą miłość do Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie…
 • O umocnienie w nas darów Twojego Ducha…
 • O dar szczerej modlitwy i otwarcia na dialog z Tobą…
 • O wytrwanie w wierze, mimo różnorakich przeciwności…
 • O siły w pokonywaniu codziennych trudności…

Pieśń: „Daj mi, o Panie doznać łaski Twojej”
Panie Jezu, chwila naszego szczególnego spotkania z Tobą dobiega końca. Dziękujemy Ci, za to spotkanie! Prosimy Cię o umocnienie w naszych codziennych wyborach. Zawierzamy Ci także naszych bliskich i znajomych. Pomóż nam zrozumieć, że bez pomocy Ducha Świętego nie będziemy mogli otworzyć się na Twą miłość i Twe miłosierne spojrzenie! Daj nam nowe serce i pomóż zawsze walczyć – jak niewidomi spod Jerycha – o możliwość spotkania z Tobą! Bo Ty nie tylko chcesz skierować na nas swe miłosierne spojrzenie, ale pragniesz zaprosić każdego z nas na najlepszą ucztę, by Twoje błogosławieństwo stało się naszym udziałem!
Pieśń: „Jezu miłości Twej”

kl. Andrzej Tarasek

pdfADORACJA DLA MŁODZIEŻY
Jak Bóg nas umiłował?

Pieśń: „Przychodzisz Panie”
Panie Jezu, klękamy przed Tobą i wierzymy w Ciebie. Jesteś dla nas prawdziwym oparciem. Każdego dnia obdarzasz nas niezniszczalną miłością. Ty znasz nas i kochasz nas, dlatego chcemy teraz powierzyć Ci się z dziecinną ufnością. Jesteś tak blisko nas, dlatego chcemy w tym czasie adoracji zatrzymać się i być tylko z Tobą, chcemy jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Twojej piersi i doświadczyć Twojej nieskończonej miłości.
Pieśń: „Uwielbiam Cię – najcichsza z obecności”
Z Pierwszego Listu św. Jana: „Miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1J 4,7-8).
Czytamy w słowie Bożym, że Bóg jest miłością. Stanowi ona podstawowy sens naszego życia. Jest ona darem, którego nie możemy stworzyć we własny sposób. Miłość jest wydarzeniem, dokonuje się w relacji z Bogiem i z drugą osobą. Dopiero wtedy możemy jej doświadczyć. Chcemy teraz Cię uwielbiać za ten największy dar, który bezinteresownie nam wszystkim bez wyjątku udzielasz.
Będziemy powtarzać: UWIELBIAMY CIĘ PANIE JEZU!

 • Za to, że jesteś tu i teraz z nami…
 • Za to, że możemy dzisiaj tutaj być i słuchać Twojego słowa…
 • Za to, że możemy wpatrywać się w Twoje piękne oblicze…
 • Za to, że obdarzasz nas swoją nieskończoną miłością…
 • Za to, że przez krzyż i swoją śmierć chcesz wyjednać nam odpuszczenie grzechów…
 • Za to wszystko co czynisz w naszym życiu…

Pieśń: „Ubi caritas”
Z Listu do Efezjan: „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4-5).
Panie Jezu, często chodzimy drogą na skróty. Pomimo tego, że jesteśmy świadomi naszej głębokiej tęsknoty za Tobą i Twoją miłością, zamiast Ciebie wybieramy inne sprawy dnia codziennego takie jak Internet, Facebook, film, gra, zakupy w modnych sieciówkach. Niestety zdarza nam się, że nie robimy nic, aby nauczyć się sztuki miłości, a robimy wszystko byle tylko nie spotkać się z Tobą. Dlatego chcemy Cię przepraszać, za te wszystkie niedociągnięcia i brak wierności Tobie.
Będziemy powtarzać: JEZUSIE, SYNU DAWIDA, ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ GRZESZNYM!

 • Przepraszamy Cię za brak wiary w Ciebie i w Twoją miłość…
 • Przepraszamy Cię, za to, że dobra tego świata przesłaniają nam Twoją miłość…
 • Przepraszamy Cię za każde odstąpienie od Twojej miłości…
 • Przepraszamy Cię za każdy nasz grzech…
 • Przepraszamy Cię, za to, że tak mało czasu poświęcamy dla Ciebie…

Pieśń: „Oczyszczenie”
Z Księgi Psalmów: „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy: głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się działami rąk Twoich” (Ps 92,2-3.5).
Wyjątkowym i niezmierzonym źródłem miłości jest Duch Święty. Przemienia on nasze serca, abyśmy pomimo tak wielkich różnic, które nas dzielą mogli tworzyć jedną rodzinę. Miłości nie da się nauczyć czytając o niej w podręcznikach. Jedyny sposób to jej praktykowanie w poszczególnym sytuacjach życiach oraz obserwowanie jak robią to inni. Najpierw od naszych rodziców, potem dzięki wspólnym spotkaniom i przyjaźniom, które zawieramy.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU!

 • Za Ducha Świętego, który tak hojnie udziela nam potrzebnych łask…
 • Za to, że wspólnie możemy dzisiaj tworzyć jedną rodzinę…
 • Za to, że każdego dnia doświadczamy Twojej miłości…
 • Za to, że możemy uczyć się miłości poprzez jej praktykowanie…

Pieśń: „Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój nadzieja ma”
Z Ewangelii według św. Jana: „Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J16, 24).
Często w naszym życiu trudno jest o coś poprosić. Uważamy, że albo wszystko się nam należy, albo przepełnieni własnym egoizmem i pychą po prostu boimy się użyć słowa: „proszę”. Czasem jednak boimy się, że nasza prośba i tak nie zostanie wysłuchana. Święty Jan uczy nas całkiem innej postawy. Nie bójmy się zatem prosić Boga powołując się na Chrystusa jako jedynego Pośrednika.
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ PANIE JEZU!

 • Abyśmy nie bali się zwracać do Ciebie…
 • Abyś stawał się miłością naszego życia…
 • Abyś przemieniał nasze serca…
 • Abyśmy nie bali się żyć dla miłości…
 • Dodawaj nam odwagi w codziennym życiu i naszych decyzjach…

Pieśń: „Nie bójcie się żyć dla miłości”
Powoli czas naszego spotkania z Tobą dobiega końca. Panie Jezu, chcemy teraz wyznać, że tylko Ty jesteś naszą miłością. Dzięki Twojej obecności stajesz się dla nas powietrzem. Pragniemy by to nasze spotkanie nie było kolejnym wydarzeniem w życiu, ale abyś wszedł w nie, działał i uczestniczył. Jezu utajony, oddaję się Tobie, kocham Cię.
Pieśń na błogosławieństwo: „Przed tak wielkim sakramentem”
(Indywidualne) błogosławieństwo każdego z uczestników adoracji
Pieśń po błogosławieństwie: „Ty dasz mi pokój serca”
Pieśń na zakończenie: „Nasz Bóg jest wielki”

kl. Artur Zygmunt

 

 

 

 

 

­