pdf

ADORACJA DLA DZIECI
Patrz tu przed Tobą stoi twe dziecię

Pieśń: „Kłaniam się Tobie”
Panie Jezu Chryste utajony w Najświętszym Sakramencie, wierzymy, że jesteś teraz pośród nas, że jesteś obecny w tym małym kawałku chleba. Pragniemy adorować Cię dzisiaj otwierając nasze serca, abyś Ty mógł przyjść do nich i je przemieniać. Ty powiedziałeś do swoich uczniów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mt 10, 14b). Oto jesteśmy, przyszliśmy do Ciebie – nasz Nauczycielu – i chcemy teraz z Tobą przebywać, chcemy porozmawiać z Tobą i poczuć Twoją bliskość.
Pieśń: „Być bliżej Ciebie chcę”
Panie Jezu, Ty tak bardzo ukochałeś nas i naszych bliskich, że oddałeś za nas swoje życie na krzyżu. Jednak po swoim wniebowstąpieniu nie zostawiłeś nas samych, bo zesłałeś nam swojego Świętego Ducha, który jest zawsze z nami. Pragniemy uwielbiać Cię w tej adoracji, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś Bogiem bliskim, który kocha wszystkie swoje dzieci. Ty jesteś naszym Stwórcą, a my Twoimi dziećmi, które ciągle upadają. Niechaj ta nasza adoracja będzie uwielbieniem Ciebie. Chcemy otwierać się na Ducha Świętego i uwielbiać Cię nasz Panie i Zbawicielu.
Będziemy powtarzać: UWIELBIAMY CIĘ PANIE JEZU!

 • W każdym stworzeniu, które pochodzi od Ciebie…
 • W drugim człowieku, którego spotykamy…
 • W dobrych uczynkach, które możemy spełniać…
 • W talentach którymi nas obdarzyłeś i które możemy rozwijać…
 • W radości którą codziennie nam dajesz…
 • W pacierzu który codziennie odmawiamy…
 • W całym naszym życiu…
 • W Duchu Świętym…

Pieśń: „Jezusowi cześć i chwała”
Ty dałeś nam rodziców, którzy nas kochają i wybaczają nam nasze przewinienia. Ty Panie Jezu wybaczasz i kochasz nas jeszcze bardziej. Ty nigdy nas nie opuszczasz, lecz prowadzisz nas do świętości. Przez sakrament chrztu świętego otrzymaliśmy niezatarte znamię Ducha Świętego i zostaliśmy włączeni do Twojego Kościoła. Pragniemy Ci dziękować za ten wielki dar.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU!

 • Za to że nas kochasz…
 • Za naszych rodziców, przyjaciół, nauczycieli i katechetów…
 • Za każdy dzień naszego życia…
 • Za to że umarłeś za nas na krzyżu…
 • Za, to że możemy tutaj z Tobą być…
 • Za to, że zesłałeś nam Ducha Świętego…

Panie Jezu, Ty jesteś dla nas taki dobry! Kochasz nas niezmierzoną miłością, która przekracza wszelkie granice. Ty chcesz dla nas tego, co najlepsze i dlatego obdarzyłeś nas Duchem Świętym, aby z nami był i nas prowadził do świętości. My nie jesteśmy tak dobrzy jak Ty Panie. Często zapominamy o tym i uważamy że to my jesteśmy najważniejsi. Zapominamy o Twoich przykazaniach i chcemy robić wszystko po swojemu. Chcemy Cię za to dzisiaj przeprosić.
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE JEZU!

 • Za ciągłe zapominanie, że Ty jesteś zawsze z nami…
 • Za dokuczanie innym…
 • Za złe zachowanie w domu, w szkole, w kościele…
 • Za nasze lenistwo i niechęć do pomocy rodzicom…
 • Za tracenie czasu przed komputerem i telewizorem…

Za to i za wszystkie inne nasze przewinienia przepraszamy Cię najdroższy Jezu śpiewając pieśń:
Pieśń: „Panie przebacz nam”
Panie nasz Boże, wiemy jak niedoskonali jesteśmy, ale pragniemy codziennie poprawiać się dla Ciebie, bo kochamy Cię ze wszystkich naszych sił. Pragniemy wypełniać Twoje przykazania, żeby Cię nie zasmucać, ale trwać przy Tobie. Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić, dlatego ośmielamy się prosić Cię, abyś udzielił nam swojej łaski.
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ PANIE JEZU!

 • O szacunek do rodziców, nauczycieli i katechetów…
 • O dobre wykorzystanie naszego czasu…
 • O zdrowie dla naszych bliskich…
 • O większą miłość do Ciebie…
 • O Ducha Świętego, aby prowadził nas do Ciebie…

Duchu Święty Boże, prosimy Cię, udziel nam łaski poznania i ukochania Boga oraz wiernego słuchania Twoich natchnień. Udziel nam Twoich darów i owoców. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Przyjdź Duchu Święty napełnij serca Twoich dzieci i zapal w nich ogień miłości.
Pieśń: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”
Prosimy Cię Panie Jezu, abyś nam pomagał w tych naszych postanowieniach i aby Twój Święty Duch prowadził nas w każdy dzień. Chcemy otwierać się na Niego i na Twoją miłość, która dodaje nam sił. Dlatego prosimy Cię Panie, pobłogosław nam na stawanie się coraz lepszymi, abyś mógł być z nas zadowolony.
Pieśń: „Jezusa ukrytego”

pdfADORACJA DLA DZIECI
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy

Pieśń: „Ofiaruje Tobie, Panie mój”
Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, ukrytego w małym kawałku chleba. Przychodzimy, aby się z Tobą zobaczyć i aby z Tobą porozmawiać. Przychodzimy, aby ofiarować Tobie nasze młode serca, pełne miłości i radości. Panie Jezu, Ty znasz każdego z nas po imieniu i bardzo nas kochasz. Pragniemy na początku naszej krótkiej modlitwy w chwili ciszy wypowiedzieć nasze prośby i pragnienia, chcemy je wszystkie ofiarować Tobie.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Panie dobry jak chleb”
Panie Jezu, wypowiedzieliśmy przed chwilą pragnienia, które są w naszych sercach. Ty zawsze wysłuchujesz nasze modlitwy, bo nas kochasz. Dlatego chcemy powiedzieć Ci, jak bardzo Cię kochamy.
Razem z Tobą uwielbiamy naszego Ojca, który jest w niebie, za to, że zesłał nam Ducha Świętego, aby nas prowadził i dodawał sił w dobrym życiu. Dziękujemy za wszystkie dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w dniu naszego chrztu i że dzięki temu staliśmy się dziećmi Bożymi. Wierzymy, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, a Bóg jest naszym najlepszym Tatą. Niestety czasami zapominamy o Nim i nie zawsze słuchamy Jego przykazań. Dlatego chcemy Cię teraz przeprosić za te wszystkie nasze grzechy.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE JEZU!

 • Za to, że zapominamy się pomodlić rano i wieczorem...
 • Za to, że czasami nie słucham mamy i taty i zaniedbujemy codzienne obowiązki...
 • Za to, że kłócimy się z kolegami i koleżankami w szkole...
 • Za to, że marnujemy dużo czasu przed komputerem i telewizorem...
 • Za to, że używamy brzydkich słów...
 • Za to, że czasami rozmawiamy i źle się zachowujemy w kościele, który jest twoim domem...

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Tak mnie skrusz”
Raz jeszcze dziękujemy Ci Panie Jezu za Twoją miłość do nas i za to, że się o nas troszczysz. Wiemy, że bez Twojej pomocy niewiele możemy zrobić, bo jesteśmy bardzo słabi. Ale Ty nam pomagasz! Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby nas prowadził. Dlatego teraz pragniemy Ci za to wszystko podziękować.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE JEZU!

 • Za Twoją miłość do nas...
 • Za kochających nas rodziców, koleżanki i kolegów...
 • Za to, że możemy do Ciebie przychodzić, kiedy tylko chcemy...
 • Za to, że dałeś nam zdrowie...

(Chwila ciszy)
Pieśń: ,,Oto jest dzień’’
Panie Jezu, Ty z woli Ojca przyszedłeś na ten świat i stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić. Ty posłałeś Ducha Świętego, aby nas umacniał i prowadził. Dlatego pełni radości i entuzjazmu chcemy wołać:
Będziemy powtarzać: UWIELBIAMY CIĘ DUCHU ŚWIĘTY!

 • Za Twoje dary i owoce, które nam dałeś w dniu naszego chrztu świętego…
 • Za to, że nas prowadzisz i umacniasz w dobrym życiu...
 • Za to, że jesteś blisko nas...
 • Za to, że jesteś w drugim człowieku, który klęczy teraz koło mnie...

(Chwila ciszy)
Pieśń: ,,Duchu Święty przyjdź’’
Panie Jezu Chryste, przepraszamy Cię za nasze grzechy, dziękujemy Ci za całe dobro które nam dajesz, uwielbiamy Cię za Twoją miłość do nas. Pragniemy Cię także prosić i polecać Ci nasze potrzeby.
Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE JEZU!

 • O większą miłość do Ciebie...
 • O większy szacunek dla naszych bliskich...
 • O zdrowie dla nas i naszej rodziny...
 • O pomoc i siłę w nauce...
 • O radość wieczną dla naszych bliskich zmarłych...
 • O pokój na świecie...

(Chwila ciszy)
Jeszcze raz pragniemy Ci panie Jezu podziękować za ten czas, który spędziliśmy z Tobą. Pełni sił wrócimy teraz do naszych domów i naszych obowiązków. Będziemy pamiętali, że Ty nas zawsze kochasz i zawsze z nami jesteś. Amen.
Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”

pdfADORACJA DLA DZIECI
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie

Pieśń: „Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój” lub „O Jezu w Hostii utajony”
Panie Jezu, Ty nakazałeś aby pozwolić dzieciom przychodzić do Ciebie, bo do nich należy Królestwo Boże. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś na ziemię, aby być ze swoimi ukochanymi dziećmi. Jesteś z nami Panie ukryty w tej kruszynie chleba. Jesteś z nami Panie pod postacią białej Hostii, w którą możemy się wpatrywać i naprawdę zobaczyć Ciebie. Dziękujemy Ci Jezu, że zawsze jesteś z nami i czekasz na nas. Ty zawsze masz dla nas czas. Ty chcesz, abyśmy Cię jak najczęściej odwiedzali i z całego serca Cię kochali.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Jezus jest tu” lub „Kiedyś o Jezu, chodził po świecie”
Kochany Panie Jezu, Ty jesteś naszym najlepszym Przyjacielem. Ty troszczysz się o nas i najlepiej wiesz, czego nam potrzeba. Jesteś z nami w naszych radościach i smutkach, w naszych powodzeniach i nieszczęściach. Jesteś obecny wśród nas i dla nas. Każdemu z nas hojnie rozdzielasz niezliczone łaski, bo tak bardzo nas umiłowałeś. Pragniemy teraz podziękować Ci za to, czym nas obdarzasz, za Twoją miłość i troskę o nas i za wszystkie wysłuchane modlitwy: Wyrażamy Ci dzisiaj naszą wdzięczność wołając: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU!

 • Za Twoją wielką miłość do każdego z nas…
 • Za to, że zawsze jesteś z nami i nam pomagasz…
 • Za natchnienia i dary Ducha Świętego, którymi nas obdarzasz…
 • Za to, że obdarzasz nas swoją łaską, abyśmy mogli spełniać dobre uczynki…
 • Za naszych rodziców, nauczycieli, dziadków, którzy troszczą się o nas i od których uczymy się jak Cię kochać…
 • Za każdego człowieka, którego postawiłeś na naszej drodze…
 • Za dar Eucharystii i za każdą Komunię Świętą…
 • Za to, że tyle razy przebaczasz nam grzechy w sakramencie pokuty…
 • Za to, że wysłuchujesz naszych próśb i obdarzasz nas swoim błogosławieństwem…

A teraz niech każdy pomyśli sobie, za co jeszcze chciałby podziękować Panu Jezusowi i powie Mu po cichu, za co Go kocha i za co Mu dziękuje.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Sercem kocham Jezusa”
Panie Jezu, Twoja miłość do nas nie ma granic. A my nie zawsze byliśmy tacy dobrzy, jak Ty byś tego chciał. Nie zawsze słuchaliśmy rodziców, czasami dokuczaliśmy koleżankom i kolegom, przeszkadzaliśmy pani w szkole, biliśmy się z rodzeństwem. Dlatego Panie Jezu chcemy Cię za to wszystko przeprosić. Będziemy więc wszyscy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE JEZU!

 • Za to, że zapominaliśmy o modlitwie…
 • Za to, że byliśmy nieposłuszni rodzicom i nauczycielom…
 • Za to, że byliśmy niekoleżeńscy w szkole i w czasie zabawy…
 • Za to, że byliśmy leniwi w nauce…
 • Za to, że obrażaliśmy bliźnich kłamstwem i obmową…
 • Za to, że źle zachowywaliśmy się w kościele…
 • Za to, że o Tobie zapominamy i za mało Cię odwiedzamy…
 • Za to, że w naszych sercach i w naszych ustach goszczą słowa przekleństw i kłótni…
 • Za wszystkie nasze grzechy…

I teraz jeszcze cichutko pomyślmy sobie, za co jeszcze chcielibyśmy przeprosić Pana Jezusa…
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Przepraszam Cię Boże”
Panie Jezu, nasz Zbawicielu! Wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w tym Najświętszym Sakramencie. Wierzymy w to mocno. Ty jesteś naszym prawdziwym Bogiem. Wielbimy Cię Jezu obecny wśród nas. Pragniemy oddać Ci chwałę uwielbiając Cię za to, że zechciałeś zamieszkać pośród nas, aby nas pojednać z Bogiem i otworzyć nam niebo. Dlatego z całych sił, wołamy: UWIELBIAMY CIĘ PANIE JEZU!

 • Ty z miłości do nas przyszedłeś na świat…
 • Ty odpuszczasz nam grzechy…
 • Ty pojednałeś nas z Bogiem Ojcem…
 • Ty karmisz nas swoim Ciałem…
 • Ty przygotowujesz nam miejsce w niebie…
 • Ty oddałeś za nas swoje życie…
 • Ty nigdy nas nie opuszczasz…
 • Ty jesteś prawdziwą Miłością…

(Chwila ciszy)
Pieśń: „Uwielbiajmy Jezusa” lub „Uwielbiam Imię Twoje Panie”
Panie Jezu, Ty wiesz czego nam najbardziej potrzeba i zawsze wysłuchujesz naszych modlitw. Pragniemy prosić Cię o potrzebne nam łaski. Chcemy powiedzieć Ci o tym wszystkim, czego potrzebujemy, bo Ty najlepiej się tym zajmiesz. Tobie się powierzmy i ufnie wołamy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE!

 • Abyśmy potrafili kochać Cię z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił…
 • Abyśmy potrafili oprzeć się złym pokusom…
 • Abyśmy zawsze byli posłuszni naszym rodzicom…
 • Abyśmy zawsze pamiętali o modlitwie…
 • Abyśmy częściej spotykali się z Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie…
 • Błogosław nam, naszym rodzicom, rodzeństwu, dziadkom, kolegom i koleżankom…
 • Daj łaskę zdrowia nam i naszym najbliższym…
 • Abyś zawsze był dla nas najważniejszy…

W ciszy naszych serc powiedzmy Panu Jezusowi czego potrzebujemy najbardziej i o co chcemy Go jeszcze prosić…
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Wszystko Tobie oddać pragnę” lub „Ofiaruję Tobie Panie mój”
Panie Jezu dziękujemy Ci za czas dzisiejszego spotkania z Tobą. Pragniemy częściej do Ciebie przychodzić i trwać przy Tobie, aby wpatrując się w Ciebie móc jeszcze lepiej Cię naśladować. Prosimy błogosław nam, abyśmy prawdziwie stawali się dziećmi Bożymi.
Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem”

kl. Krystian Stec

 

kl. Przemysław Lis

 

kl. Grzegorz Kowalski

 

­