chryste utwierdz nasAdoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego

„Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować. Niemało chrześcijan rzeczywiście poświęca swoje życie z miłością samotnym, znajdującym się na marginesie lub wykluczonym, jako tym, do których trzeba pójść jako pierwszych i najważniejszych, których trzeba wesprzeć, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa. Dzięki wierze możemy rozpoznać w tych, którzy proszą o naszą miłość, oblicze zmartwychwstałego Pana" (Benedykt XVI, Porta fidei, nr 14). Te słowa papieża Benedykta XVI z listu Porta fidei zapowiadającego Rok Wiary motywują do modlitwy o to, aby jak najwięcej ludzi, zwłaszcza młodych, otworzyło się na głos Chrystusa zapraszający ich do naśladowania Go w służbie bliźnim.

Tę służbę można doskonale realizować w posłudze kapłańskiej i życiu konsekrowanym. Wiara i miłość, które są nieodzownym darem w podjęciu Chrystusowego wezwania: „Pójdź za Mną", wymagają ciągłej troski i pogłębiania. Stąd wielką odpowiedzialnością chrześcijan jest modlitwa za powołanych i o powołania kapłańskie i zakonne oraz misyjne. Troska o powołania jest ciągle aktualna i wymaga zaangażowania wszystkich wierzących, aby przez modlitwę i świadectwo życia pomagać młodym ludziom w podjęciu decyzji na całe życie jako odpowiedzi na dar powołania kapłańskiego czy zakonnego.

Przygotowane przez Siostry Karmelitanki adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego pt. Chryste – utwierdź nas w wierze i miłości mają właśnie temu celowi służyć. Każdy miesiąc adoracji związany jest ze świadkiem wiary, którego przykład odpowiedzi na Boże powołanie, dokonującej się w różnych okolicznościach życia, może być pomocą w utwierdzeniu się w wierze i miłości do Boga. Pokazuje, że Boże działanie jest niezależne od warunków i sytuacji, w jakich się znajdujemy. Bóg kieruje do człowieka zaproszenie, ale to człowiek w swej wolności musi na nie odpowiedzieć. Winien odkryć, że jest kochany przez Boga miłością odwieczną, uprzednią, bezwarunkową, bezinteresowną i nieodwołalną. Konsekwencją tego odkrycia jest całkowite zaufanie Bogu i odpowiedź na Jego wezwanie.

Przygotowane adoracje są doskonałą pomocą do modlitwy dla wszystkich, a więc kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, którym leży na sercu sprawa powołań do służby Bożej. Powołanie jest łaską, dlatego jako wspólnota Kościoła winniśmy prosić Jezusa Eucharystycznego, aby jak najwięcej młodych ludzi pozytywnie odpowiadało na Jego wezwanie.

­