Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanegopierwszoczwartkowe

Materiały z adoracjami pierwszoczwartkowymi, zatytułowane Panie Jezu - prosimy Cię o powołania do służby Bożej w Kościele, mogą okazać się pomocne we włączeniu się w nurt modlitwy o powołania, do jakiej wzywa nas Ojciec Święty Benedykt XVI. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, możemy wypraszać powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Powołanie bowiem do służby Bogu nie jest rezultatem naszego działania, lecz przede wszystkim darem łaski Bożej, udzielonym wspólnocie Kościoła i samemu powołanemu. Dlatego i nas Chrystus Pan wzywa słowami Ewangelii: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38).
 
Rok 2011 jest rokiem jubileuszu diecezji tarnowskiej. Mija bowiem 225 lat od jej utworzenia. Z tej racji pragniemy w tegorocznych adoracjach wpatrywać się z wdzięcznością w tych Świętych i Błogosławionych kapłanów, siostry zakonne i ludzi świeckich, którzy byli związani z diecezją tarnowską. Ich powołanie i piękne życie każe nam - przez ich pośrednictwo i na ich wzór - prosić o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej w Kościele.
 
Adoracja to nie tylko modlitwa skierowana do Chrystusa eucharystycznego, lecz także otwarcie serca na głos Boży oraz słuchanie Jego natchnień. Dlatego nieodłączną częścią adoracji pierwszoczwartkowych jest chwila ciszy, prywatnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. To te momenty modlitwy serca mają szczególną moc przed Panem. Stałym elementem tegorocznych adoracji jest także propozycja zakończenia jej wspólnym uwielbieniem.

 

 

­