Chryste_poslij_nam_swiadkow_Twojej_Milosci.jpgAdoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego

 
Materiały, zatytułowane Chryste – poślij nam świadków Twojej miłości, przygotowane przez siostrę M. Lucynę Szlęzak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zawierają dwanaście adoracji na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego i są przeznaczone zarówno dla wspólnot parafialnych oraz zakonnych, jak i dla osób indywidualnych. Każda adoracja zawiera modlitwę uwielbienia Boga za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz dziękczynienia za osoby powołane do pójścia za Jezusem. Zasadnicza część poświęcona jest modlitwie o nowe powołania. Adoracje zawierają także propozycję pieśni oraz litanii do wspólnego odmówienia. Przygotowane rozważania uwzględniają myśl przewodnią roku duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Bądźmy świadkami Miłości”, a poszczególne tematy zostały tak dobrane, aby uwypuklić charakter danego okresu liturgicznego lub też podkreślić maryjny wymiar miesiąca. Do zbioru zostały dołączone modlitwy o powołania z orędzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na Światowe Dni Modlitw o Powołania oraz z modlitewników: Proście Pana żniwa…, Żniwo wielkie, ale robotników mało i Duc in altum.

 

­