symbol swietej tajemnicyW roku duszpasterskim 2012/2013 Kościołowi w Polsce w sposób szczególny towarzyszyć będą dwa, wzajemnie przenikające się, wiodące tematy. Jednym z nich będzie rozważanie i wprowadzanie w życie hasła: „Być solą ziemi", wieńczącego trzyletni cykl duszpasterski pod tytułem: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii". Drugim istotnym wydarzeniem będzie rozpoczynający się 11 października Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz w 20. rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Wśród wielu wskazań, jakie Benedykt XVI podaje w zapowiadającym Rok Wiary Liście apostolskim „Porta fidei", znajdują się takie słowa: „Rok Wiary powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma Świętego do Ojców Kościoła, od mistrzów teologii po świętych, którzy przeszli przez wieki, Katechizm przedstawia trwałą pamięć tak wielu sposobów, w których Kościół rozważał swą wiarę i dokonał postępu doktrynalnego, aby dać wiernym pewność w ich życiu wiary" (nr 11).

Formą odpowiedzi na powyższe słowa jest niniejszy zbiór katechez przeznaczonych szczególnie dla osób dorosłych, które nie mają już możliwości uczestniczenia w katechizacji szkolnej, a szukają pogłębienia swojej znajomości prawd wiary katolickiej. Zebrane materiały stanowią kontynuację cyklu katechez tworzonych od kilku lat przez tarnowskie środowisko naukowe. Najnowszy tom, którego tytuł stanowią przywołane przez papieża słowa św. Augustyna (zob. Porta fidei, nr 9), zawiera omówienia dwunastu prawd katechizmowych w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

­