we_wspolnocie_z_bogiem.jpgW cyklu „Katecheza dorosłych” ukazała się kolejna pozycja nawiązująca treścią do hasła roku duszpasterskiego 2010/2011 „W komunii z Bogiem”. Obecny zbiór katechez jest zatytułowany: „ We wspólnocie z Bogiem”. Zawiera dwanaście jednostek o charakterze katechetycznym, podzielonych na cztery części. Pierwsza część ujawnia trynitarno-eklezjologiczny wymiar komunii, który jest niezastąpionym źródłem osobowych relacji miedzy Bogiem a człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Druga część podkreśla, iż wiara, nadzieja i miłość są elementami konstytutywnymi każdej formy dążenia do wspólnoty z Bogiem. Trzecia część ukazuje, iż komunia człowieka z Bogiem jest osiągalna już na obecnym etapie historii zbawienia w celebracji sakramentów świętych, które stają się przestrzenią budowania komunii z Bogiem, gdzie człowiek w sposób uprzywilejowany może przyjąć życie Trójcy Świętej. Ostatnia część otwiera nas na pełnię komunii z Bogiem na wzór Maryi oraz wzywa do doskonałej komunii zbawionych z Bogiem w rzeczywistości eschatologicznej, która będzie całkowitym spełnieniem się człowieka w trynitarnym życiu Boga. Proponowana pozycja książkowa stanowi doskonałą pomoc do pracy w różnych grupach parafialnych skupiających ludzi dorosłych.

­