Troszczyc_sie_o_zycie.jpgWydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przygotował materiały pomocne w dziele formacji doktrynalnej katolików świeckich. Przeznaczone są one dla osób dążących do pogłębienia powołania chrześcijańskiego oraz pragnących udzielać odpowiedzi na powołanie, które skierował do nich Bóg. Mogą one stanowić również pomoc dla duszpasterzy w przygotowywaniu spotkań w ramach katechezy dorosłych, czy też spotkań formacyjnych grup modlitewnych, ruchów kościelnych lub stowarzyszeń katolickich.
 
Obecne materiały z cyklu „Katecheza dorosłych” noszą tytuł: Otoczyć troską życie. Tytuł ten odnosi się bezpośrednio do hasła, jakie Konferencja Episkopatu Polski wybrała na rok duszpasterski 2008/2009. Pobudza ono wszystkich do refleksji i zastanowienia się nad darem życia, który każdy otrzymał od Boga. Materiały zawierają cztery części: Bóg źródłem życia, Troska o życie naturalne, Troska o życie nadprzyrodzone i Rodzina jako szczególne miejsce troski o życie. Każda z nich podzielona jest na trzy „katechezy”. Zostały one przygotowane przez profesorów Wydziału Teologicznego w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z pewnością przyczynią się one do jeszcze większej troski o życie własne każdego czytelnika, a także jego bliźnich.
 
­