I czyt. Iz 58,7-10; Ps 112; II czyt. 1 Kor 2,1-5; Ew. Mt 5,13-16

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wierzę w Ciebie, Boże żywy”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”
Na uwielbienie – „Pan zstąpił z nieba”
Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przyprowadziła nas dzisiaj do świątyni wiara w Syna Bożego, która jest nie tylko hasłem obecnego roku duszpasterskiego, ale również darem i zadaniem otrzymanym od Ojca w akcie stworzenia, a potwierdzonym przez całą Trójcę Przenajświętszą w sakramencie chrztu świętego. Prośmy więc wraz z apostołami o umocnienie naszej wiary.

Modlitwa wiernych

Módlmy się wspólnie do Boga, który jest Miłością:

  1. Ojcze wszystkich ludzi, spraw, aby Ewangelia Twojego Syna dotarła na wszystkie krańce ziemi.
  2. Ojcze zatroskany o dzieci i młodzież, uświęcaj rodziców, aby dawali świadectwo wiary i miłości swoim dzieciom.
  3. Ojcze ludzi zapracowanych, w średnim wieku, czynnych zawodowo, spraw, aby chcieli znajdować czas na modlitwę.
  4. Ojcze ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, umacniaj ich wiarę i nadzieję.
  5. Ojcze tych, którzy już zakończyli ziemskie pielgrzymowanie, przyjmij ich z miłością do siebie.
  6. Panie każdej chwili czasu, prowadź nas, tu zgromadzonych, i uczyń nasze drogi w rozpoczętym nowym tygodniu Twoimi drogami.

Boże, wysłuchaj naszych modlitw, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości i uczyń nasze życie świadectwem o Tobie.

Przed rozesłaniem

Cała niedziela jest dniem świętym, dniem Pańskim. Eucharystia zajęła nam jedynie część dnia. Przeżyjmy dalsze godziny tego dnia tak, jak przystało na ludzi wierzących, a wtedy nasze życie będzie świadectwem o Bogu.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­