I czyt. Iz 8,23b-9,3; Ps 27; II czyt. 1 Kor 1,10-13.17; Ew. Mt 4,12-23 lub Mt 4,12-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Niechaj z nami będzie Pan”
Na przygotowanie darów – „Idziesz przez wieki”
Na komunię – „W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa”
Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Żyjemy w kraju jednorodnym pod względem religijnym. Jako katolicy, stanowimy zdecydowaną większość. Dzisiejsza III niedziela zwykła niech będzie dla nas okazją do modlitwy za braci i siostry należących do innych odłamów chrześcijaństwa. Przeżywamy bowiem Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszej Ojczyźnie braci i sióstr odłączonych jest niewiele. Pomyślmy więc o tych krajach i diecezjach, w których jest bardzo duże zróżnicowanie wyznaniowe oraz o katolikach żyjących w krajach o większości prawosławnej lub protestanckiej.

Modlitwa wiernych

Jako wspólnota parafialna, cząstka Kościoła powszechnego, w łączności z papieżem Franciszkiem módlmy się do Boga:

  1. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, użycz łaski jedności Kościołowi, założonemu przez Twojego jednorodzonego Syna na fundamencie apostołów.
  2. Boże bogaty w miłosierdzie, udziel daru miłosierdzia wszystkim, którzy go szczerze pragną.
  3. Boże, dawco życia, ochraniaj życie nienarodzonych, niepełnosprawnych, chorych terminalnie i wszystkich, których życie jest zagrożone.
  4. Boże, który jesteś Ojcem, naucz ojców ziemskich prawdziwego ojcostwa.
  5. Boże, w którego domu jest mieszkań wiele, przygarnij do siebie naszych zmarłych braci i siostry.
  6. Boże, którego opatrzność nieustannie czuwa nad nami, przymnóż nam wiary i napełnij nas pokojem.

Boże, Jeden w Trójcy, naucz nas dobrego rozumienia jedności, a jeżeli w rzeczach drugorzędnych pozwalasz się nam różnić, dopomóż nam, abyśmy różnili się pięknie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę otrzymamy błogosławieństwo. Otwórzmy nasze serca na łaskę, którą ono zawiera, i idźmy z radością na spotkanie naszych bliźnich, oczekujących na naszą miłość.

 Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­