I czyt. Iz 49,3.5-6; Ps 40; II czyt. 1 Kor 1,1-3; Ew. J 1,29-34

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O niewysłowione szczęście zajaśniało”
Na ofiarowanie – „Ludu kapłański, ludu królewski”
Na komunię – „Przez chrztu świętego”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rozpoczynając celebrowanie Najświętszej Eucharystii w II niedzielę zwykłą jesteśmy na przełomie okresów roku liturgicznego. Zakończył się przed tygodniem okres Bożego Narodzenia. Tak zwany okres w ciągu roku to najdłuższy etap roku liturgicznego, trwający 33 lub 34 tygodnie, w którym wspominamy pełnię misterium Chrystusa, zwłaszcza Jego zmartwychwstanie. Dzisiejsze czytania liturgiczne, ukazują chrzest Chrystusa w Jordanie i kierują nasze myśli ku sakramentowi chrztu, który otrzymaliśmy w nie­mowlęctwie. Dziękujmy Chrystusowi za Jego pokorę, jaką wykazał nad Jordanem, za miłość do nas, przez którą przyjął mękę i śmierć oraz za wszechmoc, jaką wykazał zmartwychwstając.

Modlitwa wiernych

Wdzięczni za sakrament chrztu i Eucharystii prośmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby nieustannie odnawiał w nas łaskę przybranego dziecięctwa Bożego:

  1. Za papieża Franciszka, aby za jego pontyfikatu nie tylko przybywało Kościołowi nowych wyznawców, ale aby ci, którzy już dawno przyjęli chrzest, przez Eucharystię odnawiali i umacniali w sobie powołanie do świętości.
  2. O błogosławieństwo w przygotowaniach do kanonizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II, aby przez ten uroczysty akt jeszcze bardziej zajaśniały wobec świata cnoty obu błogosławionych papieży.
  3. Za Ojczyznę, aby chlubiąc się ilością ludzi ochrzczonych, mogła cieszyć się również autentyczną świętością każdego Polaka.
  4. Za diecezję tarnowską, szczególnie za parafię, która dzisiaj gości obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II, aby wzrastała w wierze, nadziei i miłości.
  5. Za zmarłych, aby mogli cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz i w pełni przeżywać tajemnicę Bożego dziecięctwa.
  6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy trwali w świętości oraz za grzeszników, aby pamiętali, że Chrystus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.

Boże, który w sakramencie chrztu uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, a w Eucharystii karmisz nas Ciałem Twojego jednorodzonego Syna, spraw, abyśmy umocnieni tym pokarmem wytrwale dążyli do świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

W sakramencie chrztu świętego otrzymaliśmy nie tylko dary, ale i obowiązki. Między innymi obowiązek apostolstwa. Idźmy więc i głośmy Chrystusa: słowem, czynem i życiem – w ten sposób realizując powołanie do świętości.       

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­