I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38; Ew. Mt 3,13-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Przez chrztu świętego”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Z nieba wysokiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś nasze oczy kierują się nie tylko na ołtarz, ale również na naszą parafialną chrzcielnicę. Wspominając chrzest Chrystusowy, popatrzmy na miejsce, gdzie ochrzczono tak wiele naszych barci i sióstr. Niech dzisiejszy dzień przypomni nam, jak wielki dar łaski otrzymuje człowiek na chrzcie świętym. Przecież to chrzest jest bramą, przez którą możemy wejść tu, aby dziś złożyć wraz z Chrystusem Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Jezus objawia nam w pełni Boże życie. Przez Jego doskonałe pośrednictwo powierzmy w Duchu Świętym nasze prośby Ojcu w niebie, ufając, że wysłucha swego umiłowanego Syna, w którym ma upodobanie:

  1. Prośmy Boga, Źródło życia wiecznego, w intencji wszystkich nowo ochrzczonych, niech nowe narodzenie zapoczątkuje w ich duszach stały wzrost wiary.
  2. Prośmy Pana żniwa, który posyła robotników na swe żniwo za rodziców chrzestnych, niech w mocy Ducha Świętego ukazują świadectwo życia Bożego swym chrześniakom.
  3. Prośmy Pana wszelkiego życia w intencji chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, aby fizyczne dolegliwości i braki tym bardziej zaowocowały rozkwitem ich wewnętrznego życia łaski.
  4. Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy mógł być zbawiony, prośmy w intencji apostatów i ludzi wypierających się wiary, aby głos Bożej miłości jeszcze raz zabrzmiał w ich sercach.
  5. Ojca wszystkich ludzi prośmy w intencji naszych barci chrześcijan innych wyznań, aby wiara we wspólny chrzest
    i Trójcę Świętą była fundamentem budowy trwałej jedności.
  6. Naszego Ojca, który dał nam początek, prośmy w naszych intencjach, aby Jego życie rozwijało się w naszych duszach na Jego chwałę i ku naszemu zbawieniu.

Dobry Boże, Ty nakazałeś nam posłuszeństwo Twemu umiłowanemu Synowi, wysłuchaj naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Eucharystię kończy błogosławieństwo w imię Trójcy Przenajświętszej. Wyraża ono prawdę o tym, jak bogaty w wewnętrzną miłość jest nasz Bóg. Dziś w szczególny sposób, przez wspomnienie naszego chrztu, to wewnętrzne życie Boga stało się naszym udziałem. Jesteśmy tego świadomi i mamy być tego świadkami. Niech ta sama miłość, która od wieków płonie w Bogu, zapłonie w naszych rodzinach, sąsiedztwach i miejscach pracy.

 Ks. Hieronim Kosiarski

­